Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 1441-1455 από 1855 αποτελέσματα
1441 Ν. Παπαμανώλης, Μ. Δαβάκη, Μ. Σανουδάκη, "Αξιολόγηση της ενεργειακήςσυμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα με σύγκριση με τη συμπεριφορά των κτιρίων σε άλλες χώρες με παρόμοιο κλίμα," στο 10ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 2014.2015-11-14
1442 D. Dimelli, N. Papamanolis and L. Ragia, "Evaluating the policies for the promotion of urban vegetation," presented at Third International Conference on Countermeasures to Urban Heat Island, Venice, Italy, 2014.2015-11-14
1443 N. Papamanolis, "The development of renewable energy applications in buildings in Greece during the last decade," in World Renewable Energy Congress 13- WRECXIII, 2014, pp. 771-777. doi: 10.1007/978-3-319-17777-9_692015-11-14
1444 M. Sanoudaki, N. Papamanolis. (2014,June). Preliminary Study on the Thermal Mass Characteristics of Stone Buildings in Crete, Greece. Presented at International Conference on Building Energy Efficiency and Renewable Energy Sources. [Online]. Available: http://peebpe.eu/wp-content/uploads/2014/06/No2_Sanoudaki-M.-Papamanolis-N.-Prelimary-study-of-the-thermal-mass-characteristics-of-stone-buildings-in-Crete-Greece.pdf2015-11-14
1445 M. Davaki, N. Papamanolis. (2014,June). Thermal Insulation Characteristics of the Building Shell according to the New Legislation for Decreasing Energy Consumption in Buildings in Greece. Presented at International Conference on Building Energy Efficiency and Renewable Energy Sources. [Online]. Available: http://peebpe.eu/wp-content/uploads/2014/06/Davaki-Maria_Papamanolis-Nikos.pdf2015-11-14
1446 N. Papamanolis, "The Urban Climate Characteristics of Greek Cities," presented at 12th International Conference on Meteorology, Climatology andAtmospheric Physics, Heraklion, Crete, Greece, 2014.2015-11-14
1447 N. Papamanolis, "Architectural Practices to Address the Variable Environmental Influences on Buildings in the Temperate Climates of Greece," Dubai, 2013.2015-11-14
1448 M. Mandalaki, T. Tsoutsos, N. Papamanolis, "The use of an integrated PV shading system for energy savings and interior visual comfort conditions in Mediterranean countries," presented at 8th ENERGY FORUM on Advanced Building Skins, Bressanone, Italy, 2013.2015-11-14
1449 N. Papamanolis, M. Mandalaki, "Environmental design in the courses of the School of Architecture at the Technical University of Crete," presented at ENHSA Environment Conference, Napoli, Italy, 2013.2015-11-14
1450 M. Mandalaki, T. Tsoutsos, N. Papamanolis. (2013,jUNE). Assessment of integrated PV shadingsystems for energy savings and interior comfort conditions in Mediterranean countries. Presented at AIVC 201. [Online]. Available: http://www.aivc.org/sites/default/files/199.full_.pdf2015-11-14
1451 N. Papamanolis, M. Tsitoura,"The Use of Renewable Energies in the New LegislativeFramework for Decreasing Energy Consumption in Buildings in Greece,"presented at 4th International Conference on Renewable Energy Sources, Nicosia, Cyprus, 2013.2015-11-14
1452 N. Papamanolis, "The Contribution of Built Environment to the Formation of Urban Climate in Greek Cities," presented at International Conference on Urban Climate and Historyof Meteorology, Firenze,Italy, 2013.2015-11-13
1453 Ν. Παπαμανώλης, "Εφαρμογές Βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς," στο Επιστημονικό Διήμερο «Κτίριο και Ενέργεια», Ξάνθη, Ελλάδα, 2012.2015-11-13
1454 N. Papamanolis, M. Mandalaki, "Technologies and Sustainable Policies for Decreasing Energy Consumption in Buildings in Greece,"presented at PLEA 2011, Louvain-la-Neuve, Belgium, 2011.2015-11-13
1455 Ν. Παπαμανώλης, "Η Διδασκαλία των Μαθημάτων Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας στο Νέο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου Κρήτης, Στο 11ο ΠανελλήνιοΑρχιτεκτονικό Συνέδριο, Αθήνα,Ελλάδα, 2011.2015-11-13
Pages: |...92 |93 |94 |95 |96 | 97 |98 |99 |100 |101 |102 |...