Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 1441-1455 από 1736 αποτελέσματα
1441 G. Biscontin, V. Fassina, P. Maravelaki, E. Zendri, “Venice: Stone material behaviour in connection with the environment”, Materials Issues in Art and Archaeology II," Mat. Resea. Soci., vol. 185, pp. 253-263, 1991. doi:http://dx.doi.org/10.1557/PROC-185-2532015-11-04
1442 P. Maravelaki-Kalaitzaki, Z. Agioutantis, E. Lionakis, M. Stavroulaki, and V. Perdikatsis, "Physico-chemical and Mechanical Characterization of HydraulicMortars Containing Nano-Titania for Restoration Applications," Cem. Concr. Comp., vol. 36, no. 1, pp. 33-41, Feb. 2013. doi:10.1016/j.cemconcomp.2012.07.0022015-11-03
1443 C. Kapridaki, and P. Maravelaki-Kalaitzaki, "TiO2–SiO2–PDMS nano-compositehydrophobic coating with self-cleaning properties for marble protection", Prog. Orga. Coat., vol. 76, no. 2-3, pp. 400–410, Feb. 2013. doi:10.1016/j.porgcoat.2012.10.0062015-11-03
1444 D. Kolokotsa, P. Maravelaki-Kalaitzaki, S. Papantoniou, E. Vangeloglou, M. Saliari, T. Karlessi, and M. Santamouris, "Development and analysis of mineralbased coatings for buildings and urban structures," Sol. Ene., vol. 86, no 5, pp.1648–1659, May. 2012. doi:10.1016/j.solener.2012.02.0322015-11-03
1445 P. Parthenios, K. Mania, S.Yiannoudes, A. Oikonomou, F. Malloucho , L. Ragia, N. Patsavos, A. Christaki, P. Kotsarinis and M. Dimitriou, "Using webgl to design an interactive 3D platform for the main monuments of Crete," in 1st Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology – Greek Chapter Conference, 2014. doi: 10.13140/2.1.4609.85692015-11-02
1446 M. Tziotziou, E. Karakosta, I. Karatasios, G. Diamantopoulos, A. Sapalidis, M.Fardis, P. Maravelaki-Kalaitzaki, G. Papavassiliou, and V. Kilikoglou, "Application of1 H NMR in hydration and porosity studies of lime pozzolan mixtures," Microp. Meso. Mate., Vol. 139, no. 1-3, pp. 16-24, Mar. 2011. doi:10.1016/j.micromeso.2010.10.0102015-11-02
1447 M. Budak, P. Maravelaki-Kalaitzaki and N. Kallithrakas-Kontos, "Chemical characterization of Cretan clays for the design of restoration mortars," Microchim. Acta, vol. 162, no. 3, pp. 325-331, Aug. 2008. doi: 10.1007/s00604-007-0927-4 2015-11-02
1448 P. Kapsalas, P. Maravelaki-Kalaitzaki, M. Zervakis, E. T. Delegou and A. Moropoulou,“A morphological fusion algorithm for optical detection and quantification ofdecay patterns on stone surfaces," Constr. Build. Mate., vol. 22, no. 3, pp. 228-238, Mar. 2008. doi:10.1016/j.conbuildmat.2006.08.0242015-11-02
1449 P. Kapsalas, M. Zervakis and P. Maravelaki-Kalaitzaki, “Evaluation of imagesegmentation approaches for non-destructive detection and quantification of corrosion damage on stonework,” Cor. Scie., vol. 49, no. 12, pp. 4415–4442, Dec. 2007. doi:10.1016/j.corsci.2007.03.0492015-11-02
1450 P. Maravelaki-Kalaitzaki, “Hydraulic lime-mortars with siloxane for waterproofinghistoric masonry," Cem. Con. Resea., vol. 37, no. 2, pp. 283-290, Feb. 2007. doi:10.1016/j.cemconres.2006.11.0072015-11-02
1451 P. Kapsalas, P. Maravelaki-Kalaitzaki, M. Zervakis, E. T. Delegou and A. Moropoulou,“Optical inspection for quantification of decay on stone surfaces," NDT EΙnter., vol. 40, no. 1, pp. 2-11, Jan. 2007. doi:10.1016/j.ndteint.2006.07.0122015-11-02
1452 P. Maravelaki-Kalaitzaki, “Black crusts and patinas on Pentelic marble from theParthenon and Erechtheum (Acropolis, Athens): characterization and origin,"Anal. Chim. Act., vol. 532, no. 2, pp. 187-198, Mar. 2005. doi:10.1016/j.aca.2004.10.0652015-11-02
1453 P. Maravelaki-Kalaitzaki, I. Karatasios, A. Bakolas, V. Kilikoglou, “Hydrauliclime mortars for the restoration of the historic masonry in Crete," Cem. Concr. Resea., vol. 35, no. 8, pp. 1577–1586, Aug. 2005. 10.1016/j.cemconres.2004.09.0012015-11-02
1454 G. Marakis, P. Pouli, V. Zafiropoulos, P. Maravelaki-Kalaitzaki, “Comparativestudy on the application of the 1st and the 3rd harmonic of a Nd: YAG laser system to clean black encrustation on marble," J. Cult. Heri., vol. 4, pp. 83-91, Jan. 2003. doi:10.1016/S1296-2074(02)01208-62015-11-02
1455 V. Zafiropulos, C. Balas, A. Manousaki, G. Marakis, P. Maravelaki-Kalaitzaki, K.Melesanaki, P. Pouli, T. Stratoudaki, S. Klein, J. Hildenhagen, K. Dickmann, B. S.Luk’yanchuk, C. Mujat, A. Dogariu, “Yellowing effect and discoloration ofpigments: Experimental and Theoretical studies," J. Cult. Heri., vol. 4, pp. 249-25, Jan. 2003. doi:10.1016/S1296-2074(02)01205-02015-11-02
Pages: |...92 |93 |94 |95 |96 | 97 |98 |99 |100 |101 |102 |...