Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 1456-1470 από 1736 αποτελέσματα
1456 P. Maravelaki-Kalaitzaki, V. Zafiropulos, P. Pouli, D. Anglos, C. Balas, R.Salimbeni, S. Siano, R. Pini, “Short Free Running Nd:YAG laser to clean differentencrustation on Pentelic marble: procedure and evaluation of the effects," J. Cult. Herit.,vol. 4, no. 1s, pp. 77-82, Jan. 2003. doi: 10.1016/S1296-2074(02)01151-22015-11-01
1457 P. Maravelaki-Kalaitzaki, A. Bakolas, A. Moropoulou, "Physico-chemical Study ofCretan Ancient Mortars", Cem. Concr. Resea., vol. 33, no. 5, pp. 651-661, May. 2003. doi:10.1016/S0008-8846(02)01030-X2015-11-01
1458 P. Maravelaki-Kalaitzaki, R. Bertoncello, G. Biscontin, “Evaluation of the InitialWeathering Rate of Istria Stone Exposed to Rain Action, in Venice, with X-rayPhotoelectron Spectroscopy," J. Cult. Herit., vol. 3, no. 4, pp. 273-282, Dec. 2002. doi:10.1016/S1296-2074(02)01236-02015-11-01
1459 P. Maravelaki-Kalaitzaki, D. Anglos, V. Kilikoglou, V. Zafiropulos,“Compositional characterization of encrustation on marble with laser inducedbreakdown spectroscopy," Spectr. Ac., part B, vol. 56, no, 6, pp. 887-903, June. 2001.doi:10.1016/S0584-8547(01)00226-9 2015-11-01
1460 G. Marakis, P. Maravelaki, V. Zafiropulos, S. Klein, J. Hildenhagen, K. Dickmann,“Investigations on cleaning of black crusted sandstone using different UV-pulsedlasers”, Journ. Cult. Herit., vol.1, pp. 61s-64s., Aug. 2000. doi:10.1016/S1296-2074(00)00193-X2015-11-01
1461 P. Maravelaki-Kalaitzaki and G. Moraitou, “Sorel’s cement mortars: Decaysusceptibility and effect on Pentelic marble," Ceme. Concr. Resea., vol. 29, no. 12, pp. 1929-1935, Dec.1999. doi:10.1016/S0008-8846(99)00197-02015-11-01
1462 P. Maravelaki-Kalaitzaki, V. Zafiropulos and C. Fotakis, “Excimer laser cleaningof encrustation on Pentelic marble: procedure and evaluation of the effects," App. Surf. Scie., vol. 148, no. 1-2, pp. 92-104, June. 1999. doi:10.1016/S0169-4332(99)00125-72015-11-01
1463 P. Maravelaki-Kalaitzaki and G. Biscontin, “Origin, characteristics andmorphology of weathering crusts on Istria stone in Venice," Atmos.Envi., vol 33, no.11, pp. 1699-1709, May. 1999. doi:10.1016/S1352-2310(98)00263-52015-11-01
1464 P. V. Maravelaki, V. Zafiropoulos, M. Kalaitzaki, V. Kilikoglou and C. Fotakis,“Laser Induced Breakdown Spectroscopy as a diagnostic technique for the Lasercleaning of marble”, Spectroc. Acta, part Β, vol. 52, no. 1, pp. 41–53, Jan. 1997. doi:10.1016/S0584-8547(96)01573-X 2015-11-01
1465 Dalezios N.R., Spanos S., Papamanolis N. and Krauss T.W., "Climatological andMicrophysical Cloud Features towards Rain Enhancement for Agriculture in Greece",Journal of Weather Modification, vol. 28, no. 1, Apr. 1996, pp. 59-74. url: http://www.weathermodification.org/publications/index.php/JWM/article/view/278/3192015-10-29
1466 Dalezios R.N. and Papamanolis Ν., "Objective Assessment of Instability Indices forOperational Hail Forecasting in Greece", Journal of Meteorology and Atmospheric Physics, vol. 45, no. 1, pp. 87-100, Mar. 1991. doi: 10.1007/BF010274772015-10-29
1467 D.A. Kandilakis, M. Magiropoulos," Existence results for a p-Laplacian problemwith competing nonlinearities and nonlinear boundary conditions," Electronic Journal of Differential Equations, vol. 2011, no. 95, pp. 1-6, 2011. 2015-10-29
1468 D.A. Kandilakis, N. Sidiropoulos," Elliptic problems involving the p(x)-Laplacianwith competing nonlinearities," Journal of Mathematical Analysis and Applications , vol. 379, no. 1, pp. 378-387, 2011. doi: 10.1016/j.jmaa.2011.01.0412015-10-29
1469 D.A. Kandilakis, N. Zographopoulos, M. Magiropoulos," Existence and bifurcationresults for fourth order elliptic equations involving two critical Sobolev exponents," Glasgow Mathematical Journal, vol. 51, no. 1, pp. 127 - 141, 2008.2015-10-29
1470 D.A. Kandilakis, M. Magiropoulos, "A p-Laplacian system with resonance andnonlinear boundary conditions on an unbounded domain," Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae, vol. 48, no. 1, pp. 59-68, 2007. 2015-10-29
Pages: |...93 |94 |95 |96 |97 | 98 |99 |100 |101 |102 |103 |...