Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 1456-1470 από 1644 αποτελέσματα
1456 C.P. Providakis ,D.E. Beskos, "Free and forced vibrations of plates by boundary and interior elements," Intern. J. for Numerical Meth. in Eng., vol. 28,no.9 pp. 1977-1994, 1989.doi: 10.1002/nme.16202809022015-10-17
1457 C.P.Providakis , D.E. Beskos, "Free and forced vibrations of plates by boundary elements", Comp. Methods in Ap. Mechanics and Eng., vol. 74,no.3 pp.231-250, 1989.doi:10.1016/0045-7825(89)90050-92015-10-17
1458 C.P.Providakis , D.E. Beskos, "Dynamic analysis of beams by the boundary element method," Comp. and Struct., vol. 22, no6 , pp. 957-964, 1986. doi:10.1016/0045-7949(86)90155-02015-10-17
1459 Μαριλένα Σώρρου, " Μια ψηφιακή πλατφόρμα βελτιστοποίησης σχεδιασμού κατοικιών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20152015-10-16
1460 Ναταλία Αβαρικιώτη, Μαριλένα Σώρρου, "Το χωρικό αποτύπωμα της οικειοποίησης. Η συμμετοχή του χρήστη στη δημιουργία του δομημένου χώρου", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20152015-10-15
1461 Αργυρώ Χίου, "Εφαρμογή βιομιμητικών αρχών σε αειφόρα οικιστικά σύνολα: ο σχεδιασμός του οικοδομικού συνεταιρισμού στο Αμμούδι, Ηράκλειο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20152015-10-15
1462 M.E. Stavroulaki, G.A. Drosopoulos, G.E. Stavroulakis, "Unilateral analysis and damage identification in masonry structures", in 2011 the Thirteenth Intern. Conf. on Civil, Struc. and Envir. Engineering Computing. doi:10.4203/ccp.96.612015-10-14
1463 G. A. Drosopoulos.M. E. Stavroulaki,K. Giannis,L. Plymakis,G. E. Stavroulakis,P. Wriggers ,"Computational homogenization in masonry structures,"in 2014 Twelfth Inter.l Conf. on Comp. Structures Tech. ,doi:10.4203/ccp.106.2412015-10-14
1464 M.E. Stavroulaki , B. Riveiro , G.A. Drosopoulos ,P. Arias , G.E. Stavroulakis.,"Integrated modeling and evaluation of masonry bridges using terrestrial photogrammetry,"in 2014 Twelfth Intern. Conf. on Comp.l Structures Technology.doi: 10.4203/ccp.106.2422015-10-14
1465 M. E. Stavroulaki, B. P. Leftheris, G. E. Stavroulakis," Optimal prestress in modal analysis via induced temperature modelling," Struct. and Multid.Optimization, vol. 13, no.2, pp.95-103, Apr. 1997 doi: : 10.1007/BF01199227.2015-10-14
1466 M. E. Stavroulaki, A. Sapounaki, B. Leftheris, E. Tzanaki and G. E.Stavroulakis, "Materials modelling and modal analysis of the lighthouse in the Venetian Harbour of Chania," Tech. Mech., vol 18, no. 4, Jan. 1998.2015-10-14
1467 Z. G. Agioutantis ,E. Chatzopoulou,M. E. Stavroulaki,"A numerical investigation of the effect of the interfacial zone in concrete mixtures under uniaxial compression: The case of the dilute limit,"Cement and Conc. Res. ,vol. 30,no.5,pp.715-723,2000. doi: 10.1016/S0008-8846(00)00240-42015-10-14
1468 M. E. Stavoulaki, G. E. Stavroulakis ,"Unilateral contact applications using Fem software ,'Int. J. Appl. Math. Comput. Sci., vol.12, no.1, pp. 115–125, Jan. 2002.2015-10-14
1469 M.E. Stavroulaki, V. B. Liarakos,"Parametric dynamic analysis of a masonry wall with lintels of reinforced concrete over the openings ,"in 2007 Thematic Conf. on Computational Meth. in Structural Dyn. and Earthquake Engi.,doi:10.13140/RG.2.1.3354.16052015-10-14
1470 M.E. Stavroulaki, Ch.K. Amanatidou, "Seismic behaviour of an unreinforced masonry building with various floor systems", in 2008 Ninth Inter. Conf.e on Comp. Structures Tech. ,doi:10.4203/ccp.88.2362015-10-14
Pages: |...93 |94 |95 |96 |97 | 98 |99 |100 |101 |102 |103 |...