Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Γενικό Τμήμα

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 136-150 από 198 αποτελέσματα
136 Αντώνης Αποστόλου, "Αριθμητική μέθοδος πεπερασμένων διαφορών συμπαγών σχημάτων για την επίλυση ελλειπτικών προβλημάτων σε αρχιτεκτονικές δικτυακών υπολογισμών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
137 Σοφία Τραχαλάκη, "Εκτίμηση δυναμικών χαρακτηριστικών κατασκευών με ενόργανη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
138 Άννα Κεχαγιά, "Θέματα αποκατάστασης και διατήρησης παραδοσιακών συστημάτων συλλογής υδάτων - εφαρμογή σε ομβροδεξαμενές από ξερολιθιά", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
139 Μαρία Αμέντα, "Επίδραση των φυσικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών στις ιδιότητες των κονιαμάτων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
140 Ιωάννα Παπαδεράκη, "Δένδρα (martingales) σε χώρους Banach, αριθμοί εντροπίας τελεστών στον L1", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
141 Μαρία Βαρδουλάκη, "Εισαγωγή στις στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
142 Ελένη Δαλίπη, "Διακυβέρνηση τοπίου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2011.2014-03-24
143 Γεώργιος Ζακυνθινάκης, "Η ιδιότητα Radon-Nikodym σε χώρους Banach, συνεχή ιδιάζοντα μέτρα και τελεστές στον L1", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2011.2014-03-24
144 Βασιλική Η. Παντούλα, "Διερεύνηση παραμέτρων για την ενεργειακή απόδοση των σχολικών κτιρίων στην περιοχή του Δήμου Χανιών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2011.2014-03-24
145 Αναστασία Βεργανελάκη, "Τροποποιημένα νανο-σύνθετα υλικά για τη συντήρηση λίθων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2011.2014-03-24
146 Δημήτριος Π. Μπούκας, "Τεχνικές απεικόνισης βλαβών σε κατασκευές με χρήση ακουστικών κυμμάτων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
147 Ιωάννης Καραμπάτσος, "Ανάλυση σεισμικής απόκρισης χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2006.2014-03-24
148 Ευστράτιος Λιονάκης, "Μελέτη σύνθεσης κονιαμάτων με νανο-υλικά και ιπτάμενη τέφρα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2011.2014-03-24
149 Αικατερίνη Μανιουδάκη, "Χρηματοοικονομικά παράγωγα:", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2011.2014-03-24
150 Ευάγγελος Γ. Νιταδωράκης, "Ανελαστική ανάλυση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και μελετη της αλληλεπίδρασης θεμελίωσης-ανωδομής", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2011.2014-03-24
Pages: |...5 |6 |7 |8 |9 | 10 |11 |12 |13 |14 |