Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Γενικό Τμήμα

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 151-165 από 198 αποτελέσματα
151 Θεόδωρος Τσιναράκης, "Αποτίμηση φέροντος οργανισμού νότιου ενετικού Νεωρίου Χανίων "Benedetto Moro" με ιδιομορφική ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2011.2014-03-24
152 Όλγα Φραγκεδάκη, "Εφαρμογή τεχνολογίας όζοντος σε κρητικά αγροτικά προϊόντα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2011.2014-03-24
153 Αικατερίνη Βεριβάκη, "Κατάσταση και προοπτικές της ελληνικής ακτοπλοµιας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2011.2014-03-24
154 Παναγιώτης Σ. Βαβίλης, "Αριθμητική επίλυση νόμων διατήρησης με χρήση μη-δομημένων μεθόδων πεπερασμένων όγκων σε παράλληλη υλοποίηση", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
155 Μαρία Κάλφα, "Ολοκληρωμένο υπολογιστικό περιβάλλον εξέλιξης σολιτονικών κυψελιδικών αυτομάτων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
156 Εβίτα Κατάκη, "Διαδίκτυο και εξάρτηση", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012.2014-03-24
157 Γεώργιος Κοκκινάκης, "Πεπλεγμένες αριθμητικές μέθοδοι πεπερασμένων όγκων για την επίλυση των εξισώσεων ρηχών υδάτων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2010.2014-03-24
158 Λάμπρος Γ. Πασπάτης, "Διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων στη σεισμική απόκριση πλαισιακών κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
159 Δημήτριος Γ. Παναυλάκης, "Μελέτη χρονικής εξέλιξης των βασικότερων πυρηνικών αντιδράσεων σύντηξης για παραγωγή καθαρής ενέργειας σε μηχανές μαγνητικού περιορισμού πλάσματος", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2010.2014-03-24
160 Χρήστος Κοντάκης, "Υπηρεσίες υγείας στην μητροπολιτική περιοχή του Δήμου Χανίων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2008.2014-03-24
161 Γεωργία Βυζιράκη, "Βαθμός αποτίμησης τραπεζικών ιδρυμάτων Ν. Χανίων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
162 Αθανάσιος Στριλάκος, "Ουρές αναμονής", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
163 Σπυρίδωνας Φωτείνης, "Ρύπανση από βαρέα μέταλλα σε ιζήματα βυθού του νομού Χανίων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
164 Ειρήνη Γεντεκάκη, "Περιφερειακές ανισότητες και περιφερειακή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την Ελλάδα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
165 Θεοδώρα Βαρβαρέσου, "Παραγωγή υδρογόνου μέσω ξηρής αναμόρφωσης μεθανίου με διοξείδιο του άνθρακα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
Pages: |...6 |7 |8 |9 |10 | 11 |12 |13 |14 |