Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Γενικό Τμήμα

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 166-180 από 198 αποτελέσματα
166 Ιωάννης Ε. Λουπασάκης, "Υπολογιστική μελέτη μαγνητικού περιορισμού πλάσματος υψηλής πυκνότητας και θερμοκρασίας παρουσία ισχυρού μαγνητικού πεδίου με ανάπτυξη 1+1/2-D ΜΥΔ κώδικα - εφαρμογή για πηγή νετρονίων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
167 Αντωνία Καλογιάννη, "Η αναπηρία στη σύγχρονη κοινωνία", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
168 Αικατερίνη Μ. Πατεράκη, "Μελέτη ενίσχυση κτιρίου φέρουσας τοιχοποιίας με πλαισιακό φορέα οπλισμένου σκυροδέματος, υπό συνθήκες δυναμικής φόρτισης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
169 Παύλος Κατζουράκης, "Μελέτη ηλεκτροθετικών ενισχυτών στην καταλυτική αποδοτικότητα του Ir κατά την αναγωγή των οξειδίων του αζώτου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
170 Γεώργιος Μ. Ανεζάκης, "Αριθμητική επίλυση των υδροδυναμικών εξισώσεων ροής ελεύθερης επιφάνειας σε μη δομημένα υπολογιστικά πλέγματα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
171 Δημήτριος Σπυρίδης, "Σύνθετα υλικά με ιπτάμενη τέφρα ως πληρωτικό υλικό και μήτρα πολυαιθυλένιου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
172 Ερασμία Δασκαλάκη, "Γεωμετρικές ιδιότητες χώρων Banach σχετικές με την RNP (Radon-Nikodym ιδιότητα)", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
173 Αναστάσιος Ράος, "Χώροι Sobolev κι εφαρμογές στις διαφορικές εξισώσεις με μερικές παράγωγους", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
174 Δέσποινα Γιανναράκη, "Ιδιομορφική ανάλυση του Νεωρίου του Μόρο", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009.2014-03-24
175 Δημήτριος Ταμβάκης, "Δυναμική ανάλυση μνημειακής κατασκευής με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2008.2014-03-24
176 Ανδρομάχη-Ευσεβία Ζουριδάκη, "Μοντελοποίηση του μηχανισμού διάχυσης ενέργειας ταλαντώσεων πολυμερών ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα κατά μήκος των ζωνών διάτμησης με χρήση πεπερασμένων στοιχείων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2008.2014-03-24
177 Έλλη Μιχαλοπούλου, "Κίνημα ελεύθερου λογισμικού", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2008.2014-03-24
178 Βασίλειος Γ. Μανδίκας, "Δικτυακοί επιστημονικοί υπολογισμοί τεχνικής πολυπλέγματος για την αριθμητική μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων hermite collocation", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2008.2014-03-24
179 Ευάγγελος Λιαράκος, "Αριθμητική διερεύνηση κριτηρίων αστοχίας και μεθόδων ενίσχυσης κατασκευών από τοιχοποιία", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2008.2014-03-24
180 Θεοδοσία Φουντούλη, "Φασματοσκοπική μελέτη (DRIFTS) ηλεκτροθετικά ενισχυμένων με Na καταλυτών Pt/y-AI2O3 κάτω από συνθήκες προσομοίωσης των καυσαερίων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2008.2014-03-24
Pages: |...7 |8 |9 |10 |11 | 12 |13 |14 |