Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Γενικό Τμήμα

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 61-75 από 198 αποτελέσματα
61 Γιάννης Μητσιάνης, "Πτυχές της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης και νέες τεχνολογίες. Μια προκαταρκτική έρευνα για την οργάνωση και τη λειτουργία δύο πολυεθνικών εταιριών του κλάδου της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2005.2014-03-24
62 Βασίλειος Χατζησταύρος, "Παρασκευή συμπλοκοποιητικής μεμβράνης για ανάλυση ουρανίου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2005.2014-03-24
63 Ελένη Β. Κορακάκη, "Ανίχνευση φυτοφαρμάκων χρησιμοποιούμενων στο αμπέλι στον νομό Χανίων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 1997.2014-03-24
64 Μαρία Ζακυνθινάκη, "Στοχαστικοί αλγόριθμοι βελτιστοποίησης σε μοντέλα προσαρμοστικής οπτικής", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 1995.2014-03-24
65 Αργυρώ Κ. Σαπουνάκη, "Προσομοίωση κατασκευών για δυναμικά φορτία", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 1996.2014-03-24
66 Βασιλική. Κακαβά, "Σολιτονικά κυψελιδικά αυτόματα με μηδενικές και με περιοδικές συνοριακές διατάξεις", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 1996.2014-03-24
67 Βασιλική Κουτούση, "Καταλυτική αντιμετώπιση πτητικών οργανικών ρύπων (VOCs)", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014.2014-03-24
68 Κωνσταντίνα Φραγκεδάκη, "Ερευνητική-τεχνολογική πολιτική και τριτοβάθμια εκπαίδευση στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2003.2014-03-24
69 Ιωάννης Ξηρογιάννης, "Ανάλυση συμπεριφοράς συστημάτων σεισμικής μόνωσης βάσης για ισχυρές εδαφικές κινήσεις", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2004.2014-03-24
70 Εμμανουήλ. Μαθιουδάκης, "Επιστημονικοί υπολογισμοί σε παράλληλα περιβάλλοντα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 1996.2014-03-24
71 Χριστόφορος. Σιφνιωτόπουλος, "Διεπιφανειακά κύματα σε προεντεταμένα στρωματοποιημένα ελαστικά στερεά", Διδακτορική Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 1995.2014-03-24
72 Βασίλης Παπαδάκης, "Συστήματα οργάνωσης της εργασίας και της παραγωγής", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2004.2014-03-24
73 Ελέσσα Μπατσάκη, "Πειραματική διερεύνηση θέρμανσης υλικών λόγω απορρόφησης μικροκυμάτων που εκπέμπουν τα κινητά", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2008.2014-03-24
74 Γιάννης Μαρκογιαννάκης, "Ανάλυση καδμίου στους ψύκτες με τη χρήση φορητού συστήματος φθορισμομετρίας ακτίνων X", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2008.2014-03-24
75 Αντωνία Μυκονιάτη, "Μια ανάλυση της ποιότητας ζωής και της ποιότητας στην εργασία", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2008.2014-03-24
Pages: |1 |2 |3 |4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10 |...