Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Γενικό Τμήμα

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 76-90 από 198 αποτελέσματα
76 Κωνσταντίνος Μπροκαλάκης, "Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος και εφαρμογή των κανονισμών και προτύπων κατά την παραλαβή οπλισμού σε τεχνικά έργα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2006.2014-03-24
77 Ιωάννης Πλουμιστάκης, "Πολυφωτονική παραγωγή ηλεκτρονίου ποζιτρονίου από το κενό παρουσία υψηλής ενέργειας φωτονίων - προσέγγιση συντονισμού σε σύστημα δύο σταθμών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007.2014-03-24
78 Κώστας Χατζηγιαννάκης, "Παραγωγή και ανίχνευση ακουστικών κυμάτων με χρήση τεχνολογίας λέιζερ, κατασκευή και μετρήσεις", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007.2014-03-24
79 Χρήστος Κωνσταντάκης, "Κβαντικοί αλγόριθμοι έρευνας σε μη δομημένες βάσεις δεδομένων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007.2014-03-24
80 Ζαχαρένια Μανουσάκη, "Βιοτεχνολογία & αγροδιατροφικό σύστημα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007.2014-03-24
81 Ιωάννης Α. Ζαχαράκης, "Ανάπτυξη πρότυπου συστήματος μη καταστροφικού ελέγχου υλικών με τη χρήση της ηλεκτρο-μηχανικής εμπέδησης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2006.2014-03-24
82 Ιφιγένεια Χατζημιχάλη, "Τεχνολογική ανασυγκρότηση της καπιταλιστικής παραγωγής και εργατικές αντιδράσεις", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007.2014-03-24
83 Κωνσταντίνος Γαλάζιος, "Κοινωνία της γνώσης και νέες τεχνολογίες. Οι κοινωνικές επιπτώσεις και τα όρια εξέλιξης της νανοτεχνολογίας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007.2014-03-24
84 Ελισάβετ Κεσκιλίδου, "Μελέτη μαγνητικού περιορισμού πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση βραχύχρονων παλμών λέιζερ με clusters. Εφαρμογή ως παλμική πηγή νετρονίων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2006.2014-03-24
85 Άρτεμις Καλλιατάκη, "Παραγωγή και επιτάχυνση ιόντων με βραχύχρονων παλμών λέιζερ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2006.2014-03-24
86 Μαρία Καζολέα, "Υπολογιστική προσομοίωση γένεσης και διάδοσης μακρών κυματισμών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2006.2014-03-24
87 Χρήστος Καμπερίδης, "Παραγωγή ύλης-αντιύλης από την αλληλεπίδραση υπερ-ισχυρών Η/Η πεδίων με το κβαντικό σύστημα του κενού", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2004.2014-03-24
88 Μαρία Γ. Παπαδομανωλάκη, "p-Cyclic SOR για προβλήματα συνοριακών τιμών με περιοδικές συνθήκες", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2003.2014-03-24
89 Καλλιόπη Μαρκάκη, "Κοινωνικο-οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή φραγμάτων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2003.2014-03-24
90 Αντώνης Τριανταφυλλάκης, "Martingales, ο χώρος L1 και η ιδιότητα Radon Nikodym", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2003.2014-03-24
Pages: |1 |2 |3 |4 |5 | 6 |7 |8 |9 |10 |11 |...