Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη αλγορίθμου συμπίεσης εικόνας WebP σε αναδιατασσόμενη λογική

Krommydas Theodoros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/652B1D6D-9502-47A1-9A06-41F3D5F23DFC
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θεόδωρος Κρομμύδας, "Ανάπτυξη αλγορίθμου συμπίεσης εικόνας WebP σε αναδιατασσόμενη λογική", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.17571
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην σύγχρονη εποχή η ψηφιακή εικόνα παίζει σημαντικό ρόλο στην μετάδοση και αποθήκευση της πληροφορίας. Λόγω όμως του μεγάλου μεγέθους της εικόνας κρίνεται απαραίτητο, τόσο για την αποθήκευσή της όσο και για την γρηγορότερη μετάδοσή της η εφαρμογή μεθόδων οποίες θα μειώσουν το μέγεθός της. Οι μέθοδοι αυτοί ονομάζονται μέθοδοι συμπίεσης και εφαρμόζονται σχεδόν σε κάθε ψηφιακή εικόνα. Οι υπάρχοντες μέθοδοι συμπίεσης κρίνονται επαρκείς αλλά πάντα η τεχνολογία προσπαθεί για το καλύτερο. Μια τέτοια προσπάθεια είναι ο αλγόριθμος συμπίεσης εικόνας WebP, ο οποίος αναπτύσσεται με σκοπό την αντικατάσταση όλων των υπαρχόντων μεθόδων συμπίεσης εικόνας, τόσο στατικής όσο και κινούμενης. Η διπλωματική αυτή εργασία προσπάθησε την ανάπτυξη σε αναδιατασσόμενη λογική αυτού του αλγορίθμου για την γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του. Κυρίως αναπτύχθηκαν οι μέθοδοι πρόβλεψης που χρησιμοποιεί για την μείωση της συσχέτισης μεταξύ των γειτονικών εικονοστοιχείων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά