Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιοποίηση υπολειμμάτων οινοποιίας, περιοχής Αποκορώνου Χανίων, μέσω καύσης σε ρευστοποιημένη κλίνη

Merkoulidi Georgia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/73D8BBA9-3462-4B76-B16F-D96939CAF296
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεωργία Μερκουλίδη, "Αξιοποίηση υπολειμμάτων οινοποιίας, περιοχής Αποκορώνου Χανίων, μέσω καύσης σε ρευστοποιημένη κλίνη ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.17593
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των υπολειμμάτων από καλλιέργειες ή οινοποίηση αμπελώνων ως πιθανά εναλλακτικά καύσιμα.Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από πειράματα καύσης υπολειμμάτων από καλλιέργειες και οινοποίηση αμπελώνα σε μια μονάδα ρευστοποιημένης κλίνης φυσαλίδων και μελετήθηκε η απόδοση της καύσης και οι εκπομπές αέριων ρύπων (CO, SO2 και ΝΟx). Τα καύσιμα ήταν τα κλαδευτικά υπολείμματα του αμπελώνα (κληματίδες) και στερεά υπολείμματα επεξεργασίας σταφυλιών (στέμφυλα) για παραγωγή κρασιού.Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας δείχνουν ότι τα υπολείμματα επεξεργασίας σταφυλιών (στέμφυλα) δεν είναι ικανά από μόνα τους να χρησιμοποιηθούν επιτυχώς ως εναλλακτικά καύσιμα για την παραγωγή θερμότητας. Όμως, σε συνδυασμό με τα κλαδευτικά υπολείμματα του αμπελώνα (κληματίδες), παρουσιάζουν ενδιαφέρον καθώς τα καύσιμα αυτά εμφανίζουν υψηλή περιεκτικότητα σε πτητικά συστατικά και αρκετά υψηλή θερμαντική ικανότητα. Για μίγματα των δύο καυσίμων όπου το ποσοστό των στέμφυλων είναι μέχρι 30% και ο ρυθμός τροφοδοσίας μικρότερος από 0,72 kg/h, οι εκπομπές ρύπων διατηρούνται στα επιτρεπτά όρια.Μεταβολές στο ποσοστό περίσσειας του αέρα ή στο ρυθμό τροφοδοσίας του καυσίμου προκάλεσαν αλλαγές στη θερμοκρασία της ρευστοποιημένης κλίνης, ενώ δεν επηρέασαν σημαντικά τις εκπομπές CO, NOx. Οι εκπομπές SO2 διατηρήθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε όλα τα πειράματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά