Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Έλεγχος συστήματος ενεργητικής ανάρτησης σε περιβάλλον veDYNA και Simulink

Chatzitzanos Evaggelos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F3A8EF90-0B24-4885-A655-568E952697E1
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευάγγελος Χατζητζάνος, "Έλεγχος συστήματος ενεργητικής ανάρτησης σε περιβάλλον veDYNA και Simulink", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.17971
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Μια από τις εφαρμογές της τεχνολογίας του αυτομάτου ελέγχου είναι ο έλεγχος των σύγχρονων αυτοκινήτων. Είναι γεγονός ότι το σύγχρονο αυτοκίνητο δεν μπορεί πλέον να ταξινομηθεί στην κατηγορία των αμιγώς μηχανολογικών τεχνουργημάτων. Από τη συνεργασία της κλασικής και της σύγχρονης θεωρίας ελέγχου με την τεχνολογία των Η/Υ, αναδύθηκαν πολλά νέα και βελτιωμένα συστήματα στο χώρο της τεχνολογίας των αυτοκινήτων. Η εργασία αυτή εφαρμόζει έναν εικονικό έλεγχο μέσα από την προσομοίωση του περιβάλλοντος veDYNA (vehicle dynamics analysis), και αφορά το σχεδιασμό και τη μοντελοποίηση ενός ελεγκτή, ο οποίος ρυθμίζει τη λειτουργία της ανάρτησης στο μοντέλο οχήματος του περιβάλλοντος αυτού. Το περιβάλλον veDYNA είναι ιδανικό για την προσομοίωση της δυναμικής συμπεριφοράς των οχημάτων και ενδείκνυται για την ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου οχημάτων σύμφωνα με τη μεθοδολογία Model-Based Design. Χρησιμοποιούμε τον αλγόριθμο ελέγχου του γραμμικού τετραγωνικού ρυθμιστή (LQR) τον οποίο μοντελοποιούμε στο Simulink. O αλγόριθμος αυτός βασίστηκε σε ένα μαθηματικό υπόδειγμα πλήρους μοντέλου αυτοκινήτου (full car model) επτά βαθμών ελευθερίας (7-DOF). Τα κριτήρια βελτιστοποίησης του αλγορίθμου αυτού προσαρμόζονται στα βασικά κριτήρια απόδοσης των αναρτήσεων: το κριτήριο ευστάθειας του οχήματος, το κριτήριο άνεσης των επιβατών, και το κριτήριο ελαχιστοποίησης του κόστους ελέγχου. Προτείνεται λοιπόν ένας ελεγκτής LQR ο οποίος, μέσω της προσομοίωσης του veDYNA, αποδεικνύεται ότι βελτιώνει αισθητά την ευστάθεια του οχήματος και την άνεση των επιβατών μέσα από ένα συγκεκριμένο κόστος ελέγχου. Η εγκατάσταση αυτού του ελεγκτή μετατρέπει το σύστημα συμβατικής/παθητικής ανάρτησης ενός οχήματος, το οποίο είναι ένα σύστημα περιορισμένων δυνατοτήτων, σε σύστημα ενεργητικής ανάρτησης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά