Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μεθοδολογία εκτίμησης εργασιακού κινδύνου από μηχανικούς κραδασμούς στα μεταλλευτικά και τεχνικά έργα

Panagopoulou Kyriaki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/62D0CE4C-02A0-4A1D-B530-3786DD9A1DE5
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κυριακή Παναγοπούλου, "Μεθοδολογία εκτίμησης εργασιακού κινδύνου από μηχανικούς κραδασμούς στα μεταλλευτικά και τεχνικά έργα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.18051
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύσσεται μια μεθοδολογία εκτίμησης του εργασιακού κινδύνου από μηχανικούς κραδασμούς οι οποίοι δημιουργούνται κατά τη διάρκεια διαφόρων εργασιών τόσο στα μεταλλευτικά όσο και στα τεχνικά έργα. Περιλαμβάνει τόσο τους κραδασμούς για ολόκληρο το σώμα, όσο και για το σύστημα χειρός-βραχίονα (πηχεοκαρπικός άξονας). Η διάρθρωση της εργασίας έχει ως εξής: Αρχικά γίνεται η περιγραφή των μηχανικών κραδασμών (τρόποι δημιουργίας, φυσικά μεγέθη που μετρώνται), αναφέρονται οι συνέπειες τους στον ανθρώπινο οργανισμό και τα όρια έκθεσης με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Ακολούθως αναπτύσσεται η μεθοδολογία η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί για την εκτίμηση του κινδύνου λόγω των μηχανικών κραδασμών τονίζοντας τρία βασικά σημεία, αυτά της αξιολόγησης του κινδύνου, της εξάλειψης ή μείωσης της έκθεσης και της επίβλεψης υγείας. Εν συνεχεία παρατίθεται η ανάπτυξη της μεθοδολογίας μέτρησης και αξιολόγησης μηχανικών κραδασμών (χρονική και συχνοτική ανάλυση). Η μεθοδολογία μέτρησης και αξιολόγησης εφαρμόστηκε σε δύο μετρήσεις που πάρθηκαν στο εργαστήριο, για το σύστημα χειρός-βραχίονα και στη συνέχεια σε τέσσερις μετρήσεις που πάρθηκαν σε μηχανοκίνητα οχήματα εν ώρα εργασίας για ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα. Τέλος, έγινε αναλυτική παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά