Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση διαθεσιμότητας και απόδοσης του εξοπλισμού συνεχούς λειτουργίας στο ορυχείο Μαυροπηγής του λιγνιτικού κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Nikolaidou Georgia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CDFF5B4E-9B86-47A2-8B58-32F84CCC01C5
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεωργία Νικολαΐδου, "Ανάλυση διαθεσιμότητας και απόδοσης του εξοπλισμού συνεχούς λειτουργίας στο ορυχείο Μαυροπηγής του λιγνιτικού κέντρου Δυτικής Μακεδονίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.18115
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η υπαίθρια εκμετάλλευση συνεχούς λειτουργίας βρίσκει μεγάλη εφαρμογή στα λιγνιτικά κοιτάσματα μεγάλης οριζόντιας εξάπλωσης των νομών Κοζάνης και Φλώρινας. Κύριο γνώρισμα της συγκεκριμένης μεθόδου, είναι ο εξοπλισμός συνεχούς εκσκαφής, μεταφοράς και απόθεσης που χρησιμοποιείται.Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διαχρονική ανάλυση της απόδοσης και της διαθεσιμότητας του πάγιου εξοπλισμού του Ορυχείου Κύριου Πεδίου (Μαυροπηγής) για το χρονικό διάστημα από το 2009 μέχρι το 2013. Τα παραγωγικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από τις καταγραφές των κρατήσεων του πάγιου εξοπλισμού που πραγματοποιούνται στους Πύργους Ελέγχου Ταινιοδρόμων του κάθε Ορυχείου. Οι καταγραφές αυτές τα τελευταία δύο χρόνια είναι πλήρως αυτοματοποιημένες, και τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας στη βάση δεδομένων χωρίς την παρέμβαση χρήστη, ενώ προηγουμένως οι καταγραφές ήταν χειροκίνητες.Επίσης συγκρίνονται και αναλύονται στατιστικά μεγέθη μεταξύ του Ορυχείου Κύριου Πεδίου και του Ορυχείου Καρδιάς. Τέλος, προτείνονται κάποιες παρεμβάσεις στην κωδικοποίηση των κρατήσεων στο αυτοματοποιημένο πρόγραμμα καταγραφής που θα βοηθήσουν στην ευκολότερη εξαγωγή των στατιστικών στοιχείων από την στατιστική υπηρεσία του Ορυχείου Κύριου Πεδίου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά