Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση σεισμικής δραστηριότητας στη Δυτική Κρήτη και ανάδειξη περιοχών κατάλληλων για ανέγερση έργων μεγάλης κλίμακας με χρήση GIS

Dimitrakis Vasileios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C9C3E5AF-5523-4D40-88D3-2F42EE1D57A2
Έτος 2014
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασίλειος Δημητράκης, "Ανάλυση σεισμικής δραστηριότητας στη Δυτική Κρήτη και ανάδειξη περιοχών κατάλληλων για ανέγερση έργων μεγάλης κλίμακας με χρήση GIS", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.18131
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Με αφορμή τη διαχρονική και εντατική ενασχόληση των επιστημόνων με το σεισμικό φαινόμενο και τις φυσικές, κοινωνικές και οικονομικές του συνέπειες, σε συνδυασμό με την κομβικής σημασίας θέση του ελληνικού χώρου, επιχειρείται με την παρούσα εργασία να παρουσιασθεί η δυνατότητα που παρέχει η χρήση των υφιστάμενων και συνεχώς αναπτυσσόμενων γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στη μελέτη του σεισμικού φαινομένου. Παράλληλα αναδεικνύεται ο ρόλος των ΓΣΠ στη λήψη μέτρων που στόχο έχουν τη μείωση των επιπτώσεων, περιβαλλοντικών και μη, που επιφέρει μία φυσική καταστροφή.Μετά από μία σύντομη επισκόπηση στα ΓΣΠ και τις εφαρμογές τους, την παρουσίαση της περιοχής μελέτης που αποτελείται από τις Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου και Χανίων και την παράθεση των σχετικών στοιχείων GIS, επιχειρείται η ανάλυση της σεισμικής δραστηριότητα της υπό εξέταση περιοχής με τη χρήση στατιστικών και γεωχωρικών εργαλείων. Στη συνέχεια, εντοπίζονται κατάλληλες περιοχές για τη δημιουργία έργων μεγάλης κλίμακας, οι οποίες πληρούν τέτοιες προϋποθέσεις που προσδίδουν χαρακτηριστικά ασφάλειας από τις καταστρεπτικές συνέπειες ενδεχόμενης ισχυρής σεισμικής δόνησης.Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου αξιοποιούνται βασικές αρχές της σεισμολογίας, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο καθώς και τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Δημιουργούνται χάρτες που αποτυπώνουν αποτελέσματα του εγχειρήματος με την παράθεση των απαιτούμενων στατιστικών στοιχείων. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και τίθεται μια βάση προβληματισμού για πιθανή μελλοντική έρευνα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά