Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Υλοποίηση εφαρμογής για εποπτεία και έλεγχο συστημάτων ενεργειακού ελέγχου κτιρίων (BEMS)

Tsichlis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4D044C6C-C0B7-4D31-B968-4CCB169024B2
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Τσίχλης, "Υλοποίηση εφαρμογής για εποπτεία και έλεγχο συστημάτων ενεργειακού ελέγχου κτιρίων (BEMS)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.18171
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια ο τομέας της κινητής τηλεφωνίας έχει παρουσιάσει τρομερή εξέλιξη και αποτελεί πλέον σημαντικό κομμάτι της καθημερινής ζωής του ανθρώπου. Παράλληλα το μεγάλο πρόβλημα της ενέργειας και το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης σε παγκόσμια κλίμακα, έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη συστημάτων εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας, κυρίως στον τομέα των κτιριακών εγκαταστάσεων. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την δημιουργία μίας εφαρμογής σε πλατφόρμα κινητού τηλεφώνου iPhone (iOS), μέσω της οποίας πραγματοποιείται η εποπτεία και ο έλεγχος ενός Συστήματος Ενεργειακού Ελέγχου Κτιρίων, Building Energy Management System (BEMS). Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε για το κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος PEBBLE. Η ανάπτυξη της εφαρμογής περιλαμβάνει και την υλοποίηση ενός server, ο οποίος επιτρέπει την επικοινωνία της εφαρμογής με τις βάσεις δεδομένων. Σε αυτές διατηρούνται όλα τα δεδομένα σχετικά με τους αισθητήρες και τους ενεργοποιητές που έχουν εγκατασταθεί στο συγκεκριμένο κτίριο. Πρόκειται για έναν web server που ακολουθεί το πρωτόκολλο REST και είναι υλοποιημένος σε γλώσσα προγραμματισμού PHP. Αναλύονται οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και η αρχιτεκτονική της εφαρμογής και του server. Επίσης, περιγράφονται οι λειτουργίες και οι δυνατότητες που παρέχει σε κάθε χρήστη. Τέλος, ο σχεδιασμός της εφαρμογής έγινε με κριτήριο την ευελιξία, ώστε να έχει την δυνατότητα προσαρμογής και σε άλλα συστήματα ή κτίρια μελλοντικά, στοχεύοντας ουσιαστικά στην αξιολόγηση και κατόπιν βελτιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης ενέργειας κτιρίων (BEMS).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά