Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τεχνικές κατασκευής υδρογεωτρήσεων

Kanellos Stavros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FE473B45-4D5D-4A52-AE77-AE82C07BED0C
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σταύρος Κανέλλος, "Τεχνικές κατασκευής υδρογεωτρήσεων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.18251
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η αξία του νερού για τη διατήρηση της ζωής και την ανάπτυξη των κοινωνιών είναι αδιαμφισβήτητη. Ο άνθρωπος προκειμένου να ανιχνεύσει και να συλλέξει το γλυκό νερό που υπάρχει τόσο στην επιφάνεια όσο και στο υπέδαφος επινόησε διάφορες μεθόδους καικατασκεύασε πλήθος τεχνικών έργων (πχ: φράγματα, λιμνοδεξαμενές, υδρογεωτρήσεις κ.ά). Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στις υδρογεωτρήσεις. Οι υδρογεωτρήσεις αποτελούν ορύγματα μεγάλου βάθους σε σχέση με τη διάμετρο τους, τα οποία εξυπηρετούν στην αναζήτηση και εκμετάλλευση των υδροφόρων στρωμάτων. Για τη διάνοιξη τωνυδρογεωτρήσεων χρησιμοποιούνται τα γεωτρύπανα. Στη σχεδίαση της βέλτιστης ανόρυξης παίζει σημαντικό ρόλο η κατάλληλη ρύθμιση των γεωτρητικών παραμέτρων. Οι γεωτρητικές παράμετροι περιγράφουν τα μεγέθη που συνδέονται με τη λειτουργία και τον εξοπλισμό του γεωτρυπάνου συμπεριλαμβανομένου του γεωτρητικού ρευστού. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η περιγραφή των παραμέτρων αυτών και η εξέταση του τρόπου επίδρασης τους στο ρυθμό προχώρησης του κοπτικού. Στα πλαίσια της διπλωματικής γίνεται ακόμη παρουσίαση ορισμένων τεχνικών διάτρησης. Ορισμένες από αυτές εφαρμόζονται κατά κόρον στο πεδίο, ενώ άλλες αναμένεται να χρησιμοποιηθούν στο εγγύς μέλλον καθώς εκτιμάται ότι θα συντελέσουν στην γρηγορότερη και οικονομικότερη διάτρηση των πετρωμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά