Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σύστημα διαχείρισης ενέργειας πιεζοηλεκτρικών γεννητριών

Markakis Onoufrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6F507C69-A7B5-41FF-B7F7-7350DCD64594
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ονούφριος Μαρκάκης, "Σύστημα διαχείρισης ενέργειας πιεζοηλεκτρικών γεννητριών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.18471
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι πηγές συγκομιδής ενέργειας (energy harvesting) χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ασύρματων αισθητήρων, λόγω της ικανότητας τους να συλλέγουν την ενέργεια που είναι διαθέσιμη στο περιβάλλον τους (πχ. ηλιακή, θερμική κλπ.). Οι πιεζοηλεκτρικές γεννήτριες είναι μία τέτοια πηγή ενέργειας, η οποία μετατρέπει την μηχανική ενέργεια δονήσεων σε ηλεκτρική ενέργεια.Σε αυτή τη διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη ενός συστήματος για την μεγιστοποίηση της παραγωγής ισχύος των πιεζοηλεκτρικών γεννητριών. Το σύστημα που υλοποιήθηκε αποτελείται από έναν μετατροπέα ισχύος τύπου Buck-Boost και ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα ελέγχου το οποίο ρυθμίζει κατάλληλα τον κύκλο λειτουργίας του μετατροπέα, ώστε να παράγεται η μέγιστη ισχύς από την πιεζοηλεκτρική γεννήτρια. Η ενέργεια που παράγεται χρησιμοποιείται για την φόρτιση μίας μπαταρίας. Τα πειραματικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την επιτυχή λειτουργία του συστήματος που αναπτύχθηκε.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά