Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βελτιστοποίηση αξιοπιστίας φωτοβολταϊκών μετατροπέων DC/AC

Grammatikos Anastasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/442C69F5-1567-4441-A36F-DD0BDE7166D5
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αναστάσιος Γραμματικός, "Βελτιστοποίηση αξιοπιστίας φωτοβολταϊκών μετατροπέων DC/AC", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.18651
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σημαντικό ποσοστό των βλαβών των φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστημάτων σχετίζεται με τους μετατροπείς ισχύος DC/AC (αντιστροφείς), οι οποίες προκαλούν αύξηση του κόστους συντήρησης του συστήματος κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του. Στην παρούσα διπλωματική εργασία υλοποιήθηκε μια μέθοδος σχεδίασης Φ/Β αντιστροφέων στην οποία λαμβάνονται υπόψη τα μετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής εγκατάστασης του Φ/Β συστήματος, καθώς και η αξιοπιστία του αντιστροφέα. Χρησιμοποιούνται κατάλληλα μαθηματικά μοντέλα για τον υπολογισμό του αριθμού βλαβών του Φ/Β αντιστροφέα σε κάθε χρόνο λειτουργίας του και στη συνέχεια εξετάζεται η επίδραση της αξιοπιστίας του αντιστροφέα σε σχέση με δείκτες επίδοσης όπως είναι το κόστος ανά μονάδα παραγόμενης ενέργειας, η συνολική παραγόμενη ενέργεια και το συνολικό κόστος κατασκευής και συντήρησης του αντιστροφέα. Τα αποτελέσματα σχεδίασης δείχνουν ότι οι μετατροπείς DC/AC που σχεδιάζονται με αυτή τη μέθοδο έχουν μικρότερο συνολικό κόστος κατασκευής και συντήρησης ανά μονάδα παραγόμενης ενέργειας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά