Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση αποθεμάτων και σχεδιασμός έργων προσπέλασης - προπαρασκευής βωξιτικού κοιτάσματος στη θέση Μουκιχρί από γεωλογικά - τοπογραφικά δεδομένα και δεδομένα δειγματοληπτικών γεωτρήσεων

Nikolias Efstathios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B9435DB3-AEB8-48F5-853A-4A77BB18F6A9
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευστάθιος Νικοληάς, "Εκτίμηση αποθεμάτων και σχεδιασμός έργων προσπέλασης - προπαρασκευής βωξιτικού κοιτάσματος στη θέση Μουκιχρί από γεωλογικά - τοπογραφικά δεδομένα και δεδομένα δειγματοληπτικών γεωτρήσεων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κ https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.18771
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η εκτίμηση των γεωλογικών και μεταλλευτικών αποθεμάτων ομάδος φακοειδών κοιτασμάτων βωξίτη της περιοχής «Μουκιχρί» από γεωλογικά - τοπογραφικά δεδομένα και δεδομένα δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, και εν τέλει ο σχεδιασμός των υπόγειων έργων προσπέλασης - προπαρασκευής της εκμετάλλευσης. Καταρχήν εξετάζεται η γεωλογία και κοιτασματολογία της περιοχής. Στη συνέχεια σχεδιάζεται η γεωμετρία του κοιτάσματος στο τρισδιάστατο χώρο από τα δεδομένα των δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, κατασκευάζεται το μοντέλο ισοπαχών του βωξίτη και στη συνέχεια εκτιμώνται τα Γεωλογικά Αποθέματα. Κατόπιν σχεδιάζονται τα υπόγεια έργα προσπέλασης προς τους φακούς με ελάχιστο πάχος 2-3 m. Με βάση την «γεωγραφία» του κοιτάσματος γίνεται κατόπιν η επιλογή της μεθόδου εκμετάλλευσης και με βάση αυτή σχεδιάζονται τα έργα προπαρασκευής. Η τρισδιάστατη μοντελοποίηση της τοπογραφίας της περιοχής, το κοίτασμα, και τα έργα προσπέλασης και περιχάραξης ή προπαρασκευής έγινε με τη βοήθεια των σχεδιαστικών προγραμμάτων AutoCAD® 3d civil 2006 και AutoCAD® 2012. Τέλος προτείνεται η μέθοδος εκμετάλλευσης και εκτιμώνται τα μεταλλευτικά αποθέματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά