Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1-15 από 760 αποτελέσματα
1 A. A. Karandinou, and F. D. Kanellos, "A method for the assessment of multi-objective optimal charging of plug-in electric vehicles at power system level," WSEAS Trans. Syst. Control, vol. 17, pp. 314-323, July 2022, doi: 10.37394/23203.2022.17.36.2024-05-31
2 M. Papoutsakis, K. Fysarakis, E. Michalodimitrakis, G. Spanoudakis and S. Ioannidis, “CIRCE: architectural patterns for circular and trustworthy by-design IoT orchestrations,” Front. Sustain., vol. 3, Feb. 2022, doi: 10.3389/frsus.2022.792103.2024-05-31
3 N. G. Bourbakis, K. Michalopoulos, M. Antonakakis and M. Zervakis, “A new multi-resolution approach to EEG brain modeling using local-global graphs and stochastic petri-nets,” Int. J. Neur. Syst., vol. 32, no. 5, May 2022, doi: 10.1142/S012906572250006X.2024-04-22
4 A. Lazidis, K. Tsakos, and E. G. M. Petrakis, “Publish–Subscribe approaches for the IoT and the cloud: functional and performance evaluation of open-source systems,” Internet Things, vol. 19, Aug. 2022, doi: 10.1016/j.iot.2022.100538.2024-04-19
5 F. D. Kanellos, K. Kalaitzakis, I. Psarras and Υ. Katsigiannis, “Efficient and robust power and energy management for large clusters of plug‐in electric vehicles and distribution networks,” IET Energy Syst. Integr., vol. 4, no. 3, pp. 393-408, Sep. 2022, doi: 10.1049/esi2.12070.2024-04-18
6 D. Ellinas, and C. Konstandakis, “Entanglement in quantum search database: periodicity variations and counting,” Quantum Rep., vol. 4, no. 3, pp. 221-237, July 2022, doi: 10.3390/quantum4030015.2024-04-18
7 T. Kaimakamis, M. Bucher, M. Gioti, and D. Tassis “TCAD simulation of organic field-effect transistors based on spray-coated small molecule organic semiconductor with an insulating polymer blend,” Org. Electron.2024-04-17
8 K. Apostolidis, V. Mezaris, M. Papadogiorgaki, E. S. Bei, G. Livanos and M. E. Zervakis, “Content and other resources recommendations for individuals with intellectual disability: a review”, Electronics, vol. 11, no. 21, Oct. 2022, doi: 10.3390/electronics11213472.2024-04-11
9 H. Zhang, Z. Han, G. C. Alexandropoulos and N. H. Tran, "Special issue on aerial access networks for 6G," J. Commun. Networks, vol. 24, no. 2, pp. 121-124, April 2022, doi: 10.23919/JCN.2022.100008.2024-03-06
10 A. Maluckov, E. Smolina, D. Leykam, S. Gündoğdu, D. G. Angelakis and D. A. Smirnova, “Nonlinear signatures of Floquet band topology,” Phys. Rev. B, vol. 105, no. 11, Mar. 2022, doi: 10.1103/physrevb.105.115133.2024-03-05
11 J. Tangpanitanon, C. Mangkang, P. Bhadola, Y. Minato, D. G. Angelakis and T. Chotibut, “Explainable natural language processing with matrix product states,” New J. Phys., vol. 24, no. 5, May 2022, doi: 10.1088/1367-2630/ac6232.2024-03-04
12 M. G. Stojanović, S. Gündoğdu, D. Leykam, D. G. Angelakis, M. Stojanović Krasić, M. Stepić and A. Maluckov “Nonlinear compact localized modes in flux-dressed octagonal-diamond lattice,” Phys. Scr., vol. 97, no. 3, Feb. 2022, doi: 10.1088/1402-4896/ac5357. 2024-03-04
13 N. J. Simos, K. Manolitsi, A. I. Luppi, A. Kagialis, M. Antonakakis, M. Zervakis, D. Antypa, E. Kavroulakis, T. G. Maris, A. Vakis, E. A. Stamatakis and E. Papadaki “Chronic mild Traumatic Brain Injury: aberrant static and dynamic connectomic features identified through machine learning model fusion,” Neuroinform., vol. 21, no. 2, pp. 427–442, Apr. 2023, doi: 10.1007/s12021-022-09615-1.2024-03-04
14 E. Papadaki, N. J. Simos, E. Kavroulakis, G. Bertsias, D. Antypa, A. Fanouriakis, T. Maris, P. Sidiropoulos and D. T. Boumpas “Converging evidence of impaired brain function in systemic lupus erythematosus: changes in perfusion dynamics and intrinsic functional connectivity,” Neuroradiology, vol. 64, no. 8, pp. 1593–1604, Aug. 2022, doi: 10.1007/s00234-022-02924-x.2024-03-04
15 A. Frank, D. Leykam, D. A. Smirnova, D. G. Angelakis and A. Ling, “Boosting topological zero modes using elastomer waveguide arrays,” Opt. Lett., vol. 47, no. 18, pp. 4620-4623, Sep. 2022, doi: 10.1364/ol.469657.2024-02-27
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...