Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη για την δυνατότητα ανάκτησης του λιγνίτη με βαρυτομετρική ανάλυση

Margetis Stylianos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/04BF81CA-6DF1-4A9C-B114-52EFA4932EED
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στυλιανός Μαργέτης, "Μελέτη για την δυνατότητα ανάκτησης του λιγνίτη με βαρυτομετρική ανάλυση ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.19011
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

H εργασία είχε σκοπό την ανάκτηση του εναπομένοντος λιγνίτη από την υγρή τέφρα, η οποία παράγεται από την καύση του λιγνίτη στους λέβητες των ατμοηλεκτρικών σταθμών της Δ.Ε.Η. Για τη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος εμπλουτισμού της βαρυτομετρικής ανάλυσης. Το θετικό αποτέλεσμα της μελέτης επιτρέπει την παραγωγή καυσίμου με μικρή περιεκτικότητα σε τέφρα, αλλά και σταθερή ποιότητα, με αποτέλεσμα το προϊόν αυτό να μπορεί να συντελέσει στην αύξηση των διαθέσιμων εγχώριων αποθεμάτων πηγών ενέργειας. Η συγκεκριμένη μέθοδος βασίστηκε στο διαχωρισμό του λιγνίτη από την υγρή τέφρα, με βάση τα διαφορετικά τους ειδικά βάρη, με τη βοήθεια μιας σειράς βαρέων υγρών, με προοδευτικά αυξανόμενη πυκνότητα. Με αυτόν τον τρόπο, το αρχικό δείγμα διαχωρίστηκε σε κλάσματα βάρους που αντιστοιχούσαν σε διαφορετικά ειδικά βάρη. Τα κλάσματα αυτά ζυγίστηκαν και αναλύθηκαν. Τα αποτελέσματα των ζυγίσεων και αναλύσεων εκφράστηκαν σε εκατοστιαία βάση και στη συνέχεια κατασκευάστηκαν οι καμπύλες εμπλουτισιμότητας. Έτσι είχαμε την εξαγωγή συμπερασμάτων, τόσο για τις δυνατότητες εμπλουτισμού, όσο και για την ανάκτηση του λιγνίτη.Η εφαρμογή του βαρυτομετρικού διαχωρισμού για την ανάκτηση του λιγνίτη από την υγρή τέφρα φάνηκε ότι είναι δυνατή, γιατί το προϊόν εμπλουτίσματος που προέκυψε είχε σχετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε τέφρα. Λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλή περιεκτικότητα σε τέφρα, πτητικά συστατικά, αλλά και τη σταθερότητα των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εμπλουτίσματος, φάνηκε η μεγάλη σημασία που έχει η αξιοποίηση της υγρής τέφρας για την οικονομία μας, αφού ο εμπλουτισμένος λιγνίτης θα αυξήσει το βαθμό απόδοσης των εξαρτημένων από την καύση του λιγνίτη μονάδων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά