Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη ενός συστήματος αυτόματης εστίασης για ψηφιακές κάμερες

Koutlis Vasileios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5EB9D5D0-513D-40E6-B1C9-2524401CF01C
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασίλειος Κουτλής, "Ανάπτυξη ενός συστήματος αυτόματης εστίασης για ψηφιακές κάμερες", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.19752
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία μελετάει την ανάπτυξη ενός συστήματος αυτόματης εστίασης, δηλαδή ενός συστήματος που θα εστιάζει πλήρως σε ένα αντικείμενο και θα έχει την βέλτιστη απόκριση. Πριν την ενασχόλησή μας με το θεωρητικό και λογισμικό σκέλος καθορίσαμε τα στοιχεία αυτά που μας είναι απαραίτητα για τη δημιουργία της πειραματικής διάταξης. Όσο αφορά το λογισμικό, για να επιτύχουμε την ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος εξετάσαμε διαφορετικούς αλγορίθμους και συναρτήσεις. Για να επιτύχουμε τη βέλτιστη εικόνα βασιστήκαμε στην τιμή-εστίασης (focus value), η οποία είναι μία μεταβλητή που υπολογίζει το πόσο καλά εστιασμένη είναι η εικόνα. Για να μετρηθεί αυτή η μεταβλητή χρησιμοποιήσαμε τέσσερις διαφορετικές συναρτήσεις, οι οποίες και αναλύονται με τη χρήση γραφημάτων στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής. Αναπόφευκτα, στη μέτρηση αυτής της τιμής εισάγεται σφάλμα, το οποίο ελαχιστοποιούμε με τη χρήση φίλτρων κατά τη διάρκεια λήψης της εικόνας, και μέσω ελέγχου της φωτεινότητας. Η εφαρμογή του συστήματος έγινε κάτω από ποικίλες περιπτώσεις έντασης του φωτός με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά