Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1-15 από 746 αποτελέσματα
1 A. Frank, D. Leykam, D. A. Smirnova, D. G. Angelakis and A. Ling, “Boosting topological zero modes using elastomer waveguide arrays,” Opt. Lett., vol. 47, no. 18, pp. 4620-4623, Sep. 2022, doi: 10.1364/ol.469657.2024-02-27
2 N. Alachiotis, P. Skrimponis, M. Pissadakis and D. Pnevmatikatos, “Scalable phylogeny reconstruction with disaggregated near-memory processing,” ACM Trans. Reconfigurable Technol. Syst., vol. 15, no. 3, 2022, doi: 10.1145/3484983. 2024-02-26
3 Y. He, S. Xia, D. G. Angelakis, D. Song, Z. Chen and D. Leykam, “Persistent homology analysis of a generalized Aubry-André-Harper model,” Phys. Rev. B, vol. 106, no. 5, Aug. 2022, doi: 10.1103/physrevb.106.054210.2024-02-26
4 S. De Iaco, D. T. Hristopulos and G. Lin, “Special issue: geostatistics and machine learning,” Math. Geosci., vol. 54, no. 3, pp. 459–465, Apr. 2022, doi: 10.1007/s11004-022-09998-6.2024-02-26
5 G. J. Tsekouras, P. M. Deligianni, F. D. Kanellos, V. T. Kontargyri, P. A. Kontaxis, N. M. Manousakis and C. N. Elias, “Microbial fuel cell for wastewater treatment as power plant in smart grids: utopia or reality?,” Front. Energy Res., vol. 10, Apr. 2022, doi: 10.3389/fenrg.2022.843768.2024-02-26
6 G. Giannakakis, K. Makantasis, K. Giannakaki, M. Zervakis, and P. Vorgia, “Detection of focal epileptic seizures on EEG signals using the CSP algorithm,” Epilepsia, vol. 63, no. S2, pp. 107, Sep. 2022, doi: 10.1111/epi.17388.2024-02-26
7 D. Leykam, I. Rondón and D. G. Angelakis, “Dark soliton detection using persistent homology,” Chaos, vol. 32, no. 7, July 2022, doi: 10.1063/5.0097053.2024-02-23
8 J. Diaz, Z. Agioutantis, D. T. Hristopulos, S. Schafrik and K. Luxbacher, “Time series modeling of methane gas in underground mines,” Mining, Metallurgy & Exploration, vol. 39, no. 5, pp. 1961–1982, Oct. 2022, doi: 10.1007/s42461-022-00654-5.2024-02-23
9 D. T. Hristopulos, “Boltzmann–Gibbs random fields with mesh-free precision operators based on smoothed particle hydrodynamics,” Theor. Probability and Math. Statist., vol. 107, pp. 37-60, 2022, doi: 10.1090/tpms/1180.2024-02-08
10 A.-A. Panagopoulos, F. Christianos, M. Katsigiannis, K. Mykoniatis, G. Chalkiadakis, M. Pritoni, T. Peffer, O. P. Panagopoulos, E. S. Rigas, D. E. Culler, N. R. Jennings, and T. Lipman, “iPlugie: intelligent electric vehicle charging in buildings with grid-connected intermittent energy resources,” Simul. Modell. Pract. Theory, vol. 115, Feb. 2022, doi: 10.1016/j.simpat.2021.102439.2024-02-02
11 M. Pantelidakis, A. A. Panagopoulos, K. Mykoniatis, S. Ashkan, R. Cherupillil Eravi, V. Pamula, E. Verduzco, O. Babich, O. P. Panagopoulos, and G. Chalkiadakis, “Identifying sunlit leaves using Convolutional Neural Networks: an expert system for measuring the crop water stress index of pistachio trees,” Expert Syst. Appl., vol. 209, Dec. 2022, doi: 10.1016/j.eswa.2022.118326.2024-02-01
12 A. Shevtsov, C. Tzagkarakis, D. Antonakaki, and S. Ioannidis, “Explainable machine learning pipeline for Twitter bot detection during the 2020 US Presidential Elections,” Software Impacts, vol. 13, Aug. 2022, doi: 10.1016/j.simpa.2022.100333.2024-01-08
13 G. Giakoumakis, E. Papadogiannaki, G. Vasiliadis, and S. Ioannidis, “Scheduling of multiple network packet processing applications using Pythia,” Comput. Networks, vol. 212, July 2022, doi: 10.1016/j.comnet.2022.109006.2024-01-05
14 A. Pavlides, V. D. Agou, and D. T. Hristopulos, “Non-parametric kernel-based estimation and simulation of precipitation amount,” J. Hydrol., vol. 612, Sep. 2022, 10.1016/j.jhydrol.2022.127988.2023-12-21
15 C. Liaskos, L. Mamatas, A. Pourdamghani, A. Tsioliaridou, S. Ioannidis, A. Pitsillides, S. Schmid and I. F. Akyildiz, "Software-defined reconfigurable intelligent surfaces: from theory to end-to-end implementation," Proc. IEEE, vol. 110, no. 9, pp. 1466-1493, Sept. 2022, doi: 10.1109/JPROC.2022.3169917.2023-12-15
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...