Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 136-150 από 584 αποτελέσματα
136 M. Antonakakis, S. I. Dimitriadis, M. Zervakis, A. C. Papanicolaou and G. Zouridakis, "Altered rich-club and frequency-dependent subnetwork organization in mild traumatic brain injury: α MEG resting-state study," Front. Hum. Neurosci., vol. 11, Aug. 2017. doi: 10.3389/fnhum.2017.004162018-04-18
137 G. Hatzivasilis, I. Papaefstathiou, D. Plexousakis, C. Manifavas and N. Papadakis, "AmbISPDM: managing embedded systems in ambient environments and disaster mitigation planning," Appl. Intell., pp. 1-21, Aug. 2017. doi: 10.1007/s10489-017-1030-02018-04-18
138 S. Sotiriadis, N. Bessis, E. G. M. Petrakis, C. Amza, C. Negru and M. Mocanu, "Virtual machine cluster mobility in inter-cloud platforms," Future Gener. Comp. Sy., vol. 74, pp. 179-189, Sept. 2017. doi: 10.1016/j.future.2016.02.0072018-04-17
139 M. Kastrinakis, G. Badawy, M. N. Smadi and P. Koutsakis, "Video frame size modeling for user-generated traffic in an enterprise-like environment," Comput. Commun., vol. 109, pp. 24-37, Sept. 2017. doi: 10.1016/j.comcom.2017.05.0082018-04-17
140 Y. Yang, E. Koutroulis, A. Sangwongwanich and F. Blaabjerg, "Pursuing photovoltaic cost-effectiveness: absolute active power control offers hope in single-phase PV systems," IEEE Ind. Appl. Mag., vol. 23, no. 5, pp. 40-49, Sept-Oct, 2017. doi: 10.1109/MIAS.2016.26007222018-04-16
141 I. Mandourarakis and E. Koutroulis, "Unified system- and circuit-level optimization of RES-based power-supply systems for the nodes of wireless sensor networks," IEEE T. Ind. Inform., vol. 14, no. 2, pp. 598-607, Feb. 2018. doi:10.1109/TII.2017.27517492018-03-29
142 A. Papadopoulos, T. Tsoutsos, M. Frangou, K. Kalaitzakis, N. Stefanakis and A. G. Boudouvis, "Innovative optics for concentrating photovoltaic/thermal (CPVT) systems–the case of the PROTEAS Solar Polygeneration System," Int. J. Sust. Energ., vol. 36, no. 8, pp. 775-786, Sept. 2017. doi: 10.1080/14786451.2015.11001952018-03-28
143 K. Bacharidis, K. Moirogiorgou, G. Koukiou, G. Giakos and M. Zervakis,"Stereo system for remote monitoring of river flows," Multimed. Tools Appl., pp. 1-32, Sept. 2017. doi: 10.1007/s11042-017-5148-12018-03-26
144 E. Compagno, G. De Chiara, D. G. Angelakis and G.M. Palma, "Tunable polarons in Bose-Einstein condensates," Sci. Rep., vol. 7, no.1, Dec. 2017. doi:10.1038/s41598-017-02398-52018-03-16
145 G. Hatzivasilis, I. Papaefstathiou and C. Manifavas, "SCOTRES: secure routing for IoT and CPS," IEEE Internet Things J., vol. 4, no.6, pp. 2129-2141, Dec. 2017. doi:10.1109/JIOT.2017.27528012018-03-12
146 P. Roushan, C. Neill, J. Tangpanitanon, V. M. Bastidas, A. Megrant, R. Barends, Y. Chen, Z. Chen, B. Chiaro, A. Dunsworth, A. Fowler, B. Foxen, M. Giustina, E. Jeffrey, J. Kelly, E. Lucero, J. Mutus, M. Neeley, C. Quintana, D. Sank, A. Vainsencher, J. Wenner, T. White, H. Neven, D. G. Angelakis and J. Martinis,"Spectroscopic signatures of localization with interacting photons in superconducting qubits," Science, vol. 358, no. 6367, pp. 1175-1179, Dec. 2017. doi:10.1126/science.aao14012018-03-12
147 E. Galariotis, G. Nocera, F. Pasiouras and C. Zopounidis, "Banking, financial markets, risk and financial vulnerability," J. Financ. Stab., vol. 33, pp. 224-225, Dec. 2017. doi: 10.1016/j.jfs.2017.11.0042018-03-05
148 A. Papadimitriou and M. Bucher, "Multi-objective low-noise amplifier optimization using analytical model and genetic computation," Circuits, Syst. Signal Process., vol.36, no.12, pp. 4963-4993, Dec. 2017. doi:10.1007/s00034-017-0634-2 2018-03-05
149 M. Garofalakis and Y. Ioannidis, "Scheduling issues in multimedia query optimization", ACM Computing Surveys, vol. 27, no. 4, pp. 590-592, Dec. 1995.2015-12-01
150 G. Cormode and M. Garofalakis, "Efficient strategies for continuous distributed tracking tasks", IEEE Data Engineering Bulletin, vol. 28, no. 1, pp. 33-39, March 2005.2015-12-01
Pages: |...5 |6 |7 |8 |9 | 10 |11 |12 |13 |14 |15 |...