Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 16-30 από 761 αποτελέσματα
16 A. Frank, D. Leykam, D. A. Smirnova, D. G. Angelakis and A. Ling, “Boosting topological zero modes using elastomer waveguide arrays,” Opt. Lett., vol. 47, no. 18, pp. 4620-4623, Sep. 2022, doi: 10.1364/ol.469657.2024-02-27
17 N. Alachiotis, P. Skrimponis, M. Pissadakis and D. Pnevmatikatos, “Scalable phylogeny reconstruction with disaggregated near-memory processing,” ACM Trans. Reconfigurable Technol. Syst., vol. 15, no. 3, 2022, doi: 10.1145/3484983. 2024-02-26
18 Y. He, S. Xia, D. G. Angelakis, D. Song, Z. Chen and D. Leykam, “Persistent homology analysis of a generalized Aubry-André-Harper model,” Phys. Rev. B, vol. 106, no. 5, Aug. 2022, doi: 10.1103/physrevb.106.054210.2024-02-26
19 S. De Iaco, D. T. Hristopulos and G. Lin, “Special issue: geostatistics and machine learning,” Math. Geosci., vol. 54, no. 3, pp. 459–465, Apr. 2022, doi: 10.1007/s11004-022-09998-6.2024-02-26
20 G. J. Tsekouras, P. M. Deligianni, F. D. Kanellos, V. T. Kontargyri, P. A. Kontaxis, N. M. Manousakis and C. N. Elias, “Microbial fuel cell for wastewater treatment as power plant in smart grids: utopia or reality?,” Front. Energy Res., vol. 10, Apr. 2022, doi: 10.3389/fenrg.2022.843768.2024-02-26
21 G. Giannakakis, K. Makantasis, K. Giannakaki, M. Zervakis, and P. Vorgia, “Detection of focal epileptic seizures on EEG signals using the CSP algorithm,” Epilepsia, vol. 63, no. S2, pp. 107, Sep. 2022, doi: 10.1111/epi.17388.2024-02-26
22 D. Leykam, I. Rondón and D. G. Angelakis, “Dark soliton detection using persistent homology,” Chaos, vol. 32, no. 7, July 2022, doi: 10.1063/5.0097053.2024-02-23
23 J. Diaz, Z. Agioutantis, D. T. Hristopulos, S. Schafrik and K. Luxbacher, “Time series modeling of methane gas in underground mines,” Mining, Metallurgy & Exploration, vol. 39, no. 5, pp. 1961–1982, Oct. 2022, doi: 10.1007/s42461-022-00654-5.2024-02-23
24 D. T. Hristopulos, “Boltzmann–Gibbs random fields with mesh-free precision operators based on smoothed particle hydrodynamics,” Theor. Probability and Math. Statist., vol. 107, pp. 37-60, 2022, doi: 10.1090/tpms/1180.2024-02-08
25 A.-A. Panagopoulos, F. Christianos, M. Katsigiannis, K. Mykoniatis, G. Chalkiadakis, M. Pritoni, T. Peffer, O. P. Panagopoulos, E. S. Rigas, D. E. Culler, N. R. Jennings, and T. Lipman, “iPlugie: intelligent electric vehicle charging in buildings with grid-connected intermittent energy resources,” Simul. Modell. Pract. Theory, vol. 115, Feb. 2022, doi: 10.1016/j.simpat.2021.102439.2024-02-02
26 M. Pantelidakis, A. A. Panagopoulos, K. Mykoniatis, S. Ashkan, R. Cherupillil Eravi, V. Pamula, E. Verduzco, O. Babich, O. P. Panagopoulos, and G. Chalkiadakis, “Identifying sunlit leaves using Convolutional Neural Networks: an expert system for measuring the crop water stress index of pistachio trees,” Expert Syst. Appl., vol. 209, Dec. 2022, doi: 10.1016/j.eswa.2022.118326.2024-02-01
27 A. Shevtsov, C. Tzagkarakis, D. Antonakaki, and S. Ioannidis, “Explainable machine learning pipeline for Twitter bot detection during the 2020 US Presidential Elections,” Software Impacts, vol. 13, Aug. 2022, doi: 10.1016/j.simpa.2022.100333.2024-01-08
28 G. Giakoumakis, E. Papadogiannaki, G. Vasiliadis, and S. Ioannidis, “Scheduling of multiple network packet processing applications using Pythia,” Comput. Networks, vol. 212, July 2022, doi: 10.1016/j.comnet.2022.109006.2024-01-05
29 A. Pavlides, V. D. Agou, and D. T. Hristopulos, “Non-parametric kernel-based estimation and simulation of precipitation amount,” J. Hydrol., vol. 612, Sep. 2022, 10.1016/j.jhydrol.2022.127988.2023-12-21
30 C. Liaskos, L. Mamatas, A. Pourdamghani, A. Tsioliaridou, S. Ioannidis, A. Pitsillides, S. Schmid and I. F. Akyildiz, "Software-defined reconfigurable intelligent surfaces: from theory to end-to-end implementation," Proc. IEEE, vol. 110, no. 9, pp. 1466-1493, Sept. 2022, doi: 10.1109/JPROC.2022.3169917.2023-12-15
Pages: |1 | 2 |3 |4 |5 |6 |7 |...