Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 31-45 από 738 αποτελέσματα
31 V. Evagelopoulos, N. D. Charisiou, M. Logothetis, G. Evagelopoulos, and C. Logothetis, “Cloud-based decision support system for air quality management,” Climate, vol. 10, no. 3, Mar. 2022, doi: 10.3390/cli10030039.2023-08-30
32 K. Blazakis, Y. Katsigiannis, and G. Stavrakakis, “One-day-ahead solar irradiation and windspeed forecasting with advanced deep learning techniques,” Energies, vol. 15, no. 12, June 2022, doi: 10.3390/en15124361.2023-08-29
33 D. T. Hristopulos and A. Baxevani, “Kaniadakis functions beyond statistical mechanics: weakest-link scaling, power-law tails, and modified lognormal distribution,” Entropy, vol. 24, no. 10, Sep. 2022, doi: 10.3390/e24101362.2023-08-28
34 D. G. Kyriakou and F. D. Kanellos, “Optimal operation of microgrids comprising large building prosumers and plug-in electric vehicles integrated into active distribution networks,” Energies, vol. 15, no. 17, Aug. 2022, doi: 10.3390/en15176182.2023-08-24
35 A. Antonopoulos, M. G. Lagoudakis, and P. Partsinevelos, “A ROS multi-tier UAV localization module based on GNSS, inertial and visual-depth data,” Drones, vol. 6, no. 6, May 2022, doi: 10.3390/drones6060135.2023-08-23
36 V. D. Agou, A. Pavlides, and D. T. Hristopulos, “Spatial modeling of precipitation based on data-driven warping of Gaussian processes,” Entropy, vol. 24, no. 3, Feb. 2022, doi: 10.3390/e24030321.2023-08-22
37 B. Y. Gan, D. Leykam, and D. G. Angelakis, “Fock state-enhanced expressivity of quantum machine learning models,” EPJ Quantum Technol., vol. 9, no. 1, June 2022, doi: 10.1140/epjqt/s40507-022-00135-0.2023-07-19
38 G. J. Tsekouras, F. D. Kanellos and M. Kontosoros, "Sensitivity analysis of optimal power dispatch for all-electric ship," WSEAS Transactions on Power Systems, vol. 16, pp. 22-40, Mar. 2021, doi:10.37394/232016.2021.16.3.2023-07-07
39 S. Chaliasos, T. Sotiropoulos, G.-P. Drosos, C. Mitropoulos, D. Mitropoulos and D. Spinellis, “Well-typed programs can go wrong: a study of typing-related bugs in JVM compilers,” Proc. ACM Program. Lang., vol. 5, no. OOPSLA, Oct. 2021, doi: 10.1145/3485500.2023-06-13
40 A. Marinakis, K. Mania and A. Antoniadis, “Augmented reality for CAD-CAM training featuring 3D interactive geometric transformations,” Comput. Aided Des. Appl., vol. 18, no. 3, pp. 561-570, 2021, doi: 10.14733/cadaps.2021.561-570.2023-05-05
41 N. Gao, Z. Jin, H. Wang, W. Wu, E. Koutroulis, H. S. -H. Chung and F. Blaabjerg, "MOSFET-switch-based transformerless single-phase grid-tied inverter for PV systems," IEEE J. Emerging Sel. Top. Power Electron., vol. 10, no. 4, pp. 3830-3839, Aug. 2022, doi: 10.1109/JESTPE.2021.3064587.2023-05-04
42 E. Koutroulis, G. Petrakis, V. Agou, A. Malisovas, D. Hristopulos, P. Partsinevelos, A. Tripolitsiotis, N. Halouani, P. Ailliot, M. Boutigny, V. Monbet, D. Allard, A. Cuzol, D. Kolokotsa, E. Varouchakis, K. Kokolakis, and S. Mertikas, “Site selection and system sizing of desalination plants powered with renewable energy sources based on a web-GIS platform,” Int. J. Energy Sect. Manage., vol. 16, no. 3, pp. 469–492, Jan. 2022, doi: 10.1108/ijesm-04-2021-0018.2023-05-03
43 J. Zubrzycki, A. Świć, Ł. Sobaszek, J. Kovac, R. Kralikova, R. Jencik, N. Smidova, P. Arapi, P. Dulencin, and J. Homza, "Cyber-Physical Systems technologies as a key factor in the process of Industry 4.0 and Smart Manufacturing development," Appl. Comput. Sci., vol. 17, no. 4, pp. 84-99, 2021, doi: 10.23743/acs-2021-31.2023-04-28
44 G. Charitopoulos, D. N. Pnevmatikatos and G. Gaydadjiev, “MC-DeF: creating customized CGRAs for dataflow applications,” ACM Trans. Archit. Code Optim., vol. 18, no. 3, Sept. 2021, doi: 10.1145/3447970.2023-04-19
45 K. Malavazos, M. Papadogiorgaki, P. Malakonakis and I. Papaefstathiou, “Novel reconfigurable hardware systems for tumor growth prediction,” ACM Trans. Comput. Healthcare, vol. 2, no. 4, July 2021, doi: 10.1145/3454126.2023-04-10
Pages: |1 |2 | 3 |4 |5 |6 |7 |8 |...