Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 466-480 από 575 αποτελέσματα
466 S. Juba, V. Samoladas, N. Boretos, I. Manakos and C. G. Karydas, "IMS: a web-based map server for spatial decision support," Neural Parallel Sci. Comput., vol. 15, no. 2, pp. 217-220, Jun. 2007.2015-10-16
467 P. Alevizos, E. Vlachos and A. Bletsas, "Factor Graph-based Distributed Freq. Channel Allocation in Wireless Networks", Global Communications Conference, vol. 8, no. 12, pp. 3395 - 3400, Dec. 2014. DOI: 10.1109/GLOCOM.2014.7037332 2015-10-16
468 N. Fasarakis-Hilliard, P. Alevizos and A. Bletsas, "Narrowband Cooperative Network Localization", Global Communications Conference, vol. 8, no. 12, pp 3389 - 3394, Dec. 2014. DOI:10.1109/GLOCOM.2014.7037331 2015-10-16
469 R. Mamlook, G. Stavrakakis, O. Bardan, F. Josephidisa .(2012).A fuzzy set methodology to compare between different autonomous PV-RO desalination Ppants: a case Study scenario.Presented at Seventh Jordanian International Mechanical Engineering Conference .[online].Available:http://www.jeaconf.org/UploadedFiles/Document/04d486fc-367a-4768-acb6-4840e8ea7531.pdf2015-10-15
470 E. Loukarakis, G. Stavrakakis ,"Adaptive enumeration method for the optimal interconnection planning of isolated power systems,"IET Gener. Transm. Distrib., vol. 7, no.. 3, pp. 235–243,2013.doi:10.1049/iet-gtd.2012.04442015-10-15
471 Y. A. Katsigiannis, G. S. Stavrakakis, C. Pharconides ,"Effect of wind turbine classes on the electricity production of wind farms in Cyprus island,"Conf. Papers in En.vol. 2013 ,2013.doi: 10.1155/2013/7509582015-10-15
472 Τ. Nikolaou, D. Kolokotsa, G. Stavrakakis, I. Skias,”On the application of clustering techniques for office buildings’ energy and thermal comfort classification, ”IEEE Trans. on Sm. Grid, vol.3 ,no.4 , pp. 2196 - 2210, Dec. 2012.doi: 10.1109/TSG.2012.2215059 2015-10-15
473 T. Nikolaou, D. Kolokotsa , G. Stavrakakis, "Review on methodologies for energy benchmarking, rating and classification of buildings ,"J. of Advances in Bui.Energy Res., vol.5, no.1 ,pp.1-18, 2011.doi:10.1080/17512549.2011.5823402015-10-15
474 T. Nikolaoua, I. Skias, D. Kolokotsa , G. Stavrakakis, " Virtual building dataset for energy and indoor thermal comfort benchmarking of office buildings in Greece,"Ener. and Bui.,vol. 41,no. 12, pp.1409–1416,2009. doi:10.1016/j.enbuild.2009.08.0112015-10-15
475 G.P. Giatrakos, T.D. Tsoutsos, , P.G. Mouchtaropoulos, G.D. Naxakis, G. Stavrakakis ," Sustainable energy planning based on a stand-alone hybrid renewableenergy/hydrogen power system: Application in Karpathos island, Greece," Ren. Ener.,vol. 34 ,no.12 ,pp. 2562–2570,2009.doi: 10.1016/j.renene.2009.05.0192015-10-15
476 D. Kolokotsa, A. Pouliezos, G. Stavrakakis, C. Lazos ,"Predictive control techniques for energy and indoor environmental quality management in buildings," Bui.and Envir. ,vol. 44, no.9,pp.1850–1863 Sept. 2009.doi: 10.1016/j.buildenv.2008.12.0072015-10-15
477 D. Kolokotsa, C. Diakaki, E. Grigoroudisb, G. Stavrakakis and K. Kalaitzakis,"Decision support methodologies on the energy efficiency and energy management in buildings," Adva. in Buil. Energy Res., vol. 3, no. 1, pp.121-146, 2009. doi:10.3763/aber.2009.03052015-10-15
478 T. G. Nikolaou , D. S. Kolokotsa, I. D. Skias , G. S. Stavrakakis,"Asset and operational benchmarking for office buildings in Greece,"Intern. J. of Sust. Energy,vol.28, no. 1-3, pp.77-91, 2009.doi:10.1080/147864508024528452015-10-15
479 D. Kolokotsa, G. Sutherland, G. Stavrakakis, S. Karatassou, M. Santamouris,"A matrix tool for assessing the performance of intelligent buildings", Man. of Envir. Quality: An Intern. J., vol. 18 ,no. 1, pp.36 - 49,2007. doi:10.1108/147778307107177032015-10-15
480 D. Kolokotsa, A. Pouliezos , G. Stavrakakis (2006).Sensor fault detection in building energy management systems.Dynamics of Continuous Discrete and Impulsive Systems Series B. [online].Available:http://pouliezos.dpem.tuc.gr/pdf/dcis.PDF2015-10-15
Pages: |...27 |28 |29 |30 |31 | 32 |33 |34 |35 |36 |37 |...