Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 511-525 από 584 αποτελέσματα
511 G. Stavrakakis, G. Bitsoris, M. Santamouris, " A nonlinear dynamic thermal regulator for a paraboloidal solar collector,"Ener. vol. 15, no.6, pp. 467–477,Ju.1990.doi:10.1016/0360-5442(90)90052-42015-10-14
512 G. S. Stavrakakis , J. A. Martin ,"A bilinear model for the thermal behaviour of a point focusing solar collector,"intern. J. of Energy Res.vol.10, no. 3, pp. 291–300, 1986.doi:10.1002/er.44401003062015-10-14
513 G. Stavrakakis, J. A. Martin , “Processus stochastiques quadratiques Markoviens au sens projectif; Application a l’ indentification d’ un modele bilineaire,”Stochastica, vol. 9, no 3, pp. 215-244, 1985.2015-10-14
514 J. Mignot, G.S. Stavrakakis,“On modelling and identifying the thermal behaviour of a solar paraboloidal collector,” International Journal of Energy Systems, vol. 4, no 1, pp. 16-19, 1984.2015-10-14
515 N. Kargas, F. Mavromatis and A. Bletsas, "Fully-Coherent Reader with Commodity SDR for Gen2 FM0 and Computational RFID", IEEE Wireless Communications Letters, no.99, pp. 1, Sept. 2015. DOI: 10.1109/LWC.2015.2475749 2015-10-08
516 C. Konstantopoulos, E. Koutroulis, N. Mitianoudis and A. Bletsas, "Converting a Plant to a Battery and Wireless Sensor with Scatter Radio and Ultra-Low Cost", in 2015 IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement (IM). doi: 10.1109/TIM.2015.2495718 2015-10-08
517 E. Alimpertis, N. Fasarakis-Hilliard and A. Bletsas, "Community RF Sensing for Source Localization", IEEE Wireless Communications Letters, vol. 3, no. 4, pp. 393 – 396, Aug. 2014. DOI: 10.1109/LWC.2014.23217412015-10-08
518 J. Kimionis, A. Bletsas and J. N. Sahalos, "Increased Range Bistatic Scatter Radio", IEEE Transactions on Communications, vol. 62, no. 3, pp. 1091-1104, Mar. 2014. DOI: 10.1109/TCOMM.2014.020314.1305592015-10-08
519 D. Kolokotsa, D. Rovas, E. Kosmatopoulos, and K. Kalaitzakis, "A roadmap towards intelligent net zero- and positive-energy buildings," Solar Energy, vol. 85, no. 12, pp. 3067–3084, Dec. 2011. doi:10.1016/j.solener.2010.09.0012015-10-06
520 C. Diakaki, E. Grigoroudis, N. Kabelis, D. Kolokotsa, K. Kalaitzakis and G. Stavrakakis, "A multi-objective decision model for the improvement of energy efficiency in buildings," Energy, vol. 35, no. 12, pp. 5483–5496, Dec. 2010. doi:10.1016/j.energy.2010.05.0122015-10-06
521 K. Dalamagkidis, D. Kolokotsa, K. Kalaitzakis, and G.S. Stavrakakis, "Reinforcement learning for energy conservation and comfort in buildings," Building and Environment, vol. 42, no. 7, pp. 2686–2698, Jul. 2007. doi:10.1016/j.buildenv.2006.07.0102015-10-06
522 G. Kafetzis, P. Patelis, E.J Tripolitakis, G.S Stavrakakis, D. Kolokotsa, and K. Kalaitzakis, "PID Controller tuning and implementation aspects for buildingthermal control," WSEAS Trans. on Circuits and Systems, vol. 5, no. 7, pp. 1016-1021, Jul. 20062015-10-06
523 E. Koutroulis and K. Kalaitzakis, "Design of a maximum power tracking system for wind-energy-conversion applications," IEEE Trans. on Industrial Electronics, vol. 53, no. 2, pp. 486 - 494, Apr. 2006. doi: 10.1109/TIE.2006.8706582015-10-05
524 D. Kolokotsa, K. Niachou, V. Geros, K. Kalaitzakis, G.S. Stavrakakis, and M. Santamouris, "Implementation of an integrated indoor environment and energy management system," Energy and Buildings, vol. 37, no.1, pp. 93-99, Jan. 2005.doi: 10.1016/j.enbuild.2004.05.0082015-10-05
525 E. Tripolitakis, D. Kolokotsa, K. Kalaitzakis, and G. Stavrakakis, "Study and Implementation of a Fuzzy PD Thermal Comfort Controller for Embedded Fieldbus Systems Applications," WSEAS Trans. on Circuits and Systems, vol. 3, no. 9, pp. 2051-2057, Nov. 2004.2015-10-05
Pages: |...30 |31 |32 |33 |34 | 35 |36 |37 |38 |39 |