Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 556-570 από 584 αποτελέσματα
556 G. Skevakis — ,K.Makris —,V. Kalokyri — ,P. Arapi — S.Christodoulakis , "Metadata management, interoperability and linked data publishing support for natural history museums ",In.J. on Dig. Lib., vol.14, no.3-4 ,pp.127-140 ,2014. doi :10.1007/s00799-014-0114-22015-10-02
557 G.Skevakis , K.Makris , V.Kalokyri , P. Arapi , S.Christodoulakis ,"The SPARQL2XQuery Interoperability Framework ", w ,wide web ,vol. 18, no.2,pp.403-490 ,2015.doi :10.1007/s11280-013-0257-x2015-10-02
558 J. Chatzakis, K. Kalaitzakis, N. Voulgaris, S. Manias, "Designing a new generalized battery management system," IEEE Trans. on Industrial Electronics, vol. 50, no. 5, pp. 990-999, Oct. 2003. doi:10.1109/TIE.2003.8177062015-10-01
559 V. Kastrinaki, M. Zervakis and K. Kalaitzakis, "A survey of video processing techniques for traffic applications," Image and Vision Computing, vol. 21, no. 4, pp. 359-381, Apr. 2003. doi:10.1016/S0262-8856(03)00004-02015-09-30
560 D. Kolokotsa, G.S. Stavrakakis, K. Kalaitzakis and D. Agoris, "Genetic algorithms optimized fuzzy controller for the indoor environmental management in buildings implemented using PLC and local operating networks," Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol. 15, no. 5, pp. 417-428, Sept. 2002. doi:10.1016/S0952-1976(02)00090-82015-09-30
561 K. Kalaitzakis, G. Stavrakakis and E. Anagnostakis, "Short-term load forecasting based on artificial neural networks parallel implementation," Electric Power Systems Research, vol. 63, no. 3, pp. 185-196, Oct. 2002. doi:10.1016/S0378-7796(02)00123-22015-09-30
562 D. Kolokotsa, K. Kalaitzakis, E. Antonidakis and G.Stavrakakis, "Interconnecting smart card system with PLC controller in a local operating network to form a distributed energy management and control system for buildings," Energy Conversion and Management, vol. 43, no. 1, pp. 119-134, Jan. 2002. doi:10.1016/S0196-8904(01)00013-92015-09-30
563 D. Kolokotsa, K. Kalaitzakis, G. Stavrakakis, G. Sutherland and G. Eytaxias "'Local Operating Networks technology aiming to improve building energy management system performance satisfying the users preferences", Int.Journ. of So. Energy, vol. 21, no. 2-3, pp. 219-242, Jan. 2001, doi:10.1080/014259101089143722015-09-30
564 D. Kolokotsa, D. Tsiavos, G.S Stavrakakis, K. Kalaitzakis and E. Antonidakis, "Advanced fuzzy logic controllers design and evaluation for buildings’ occupants thermal–visual comfort and indoor air quality satisfaction," Energy and Buildings, vol. 33, no. 6, pp. 531-543, Jul. 2001. doi:10.1016/S0378-7788(00)00098-02015-09-29
565 K.C. Kalaitzakis and G.S. Stavrakakis, "Size optimization of a PV system installed close to sun obstacles," Solar Energy, vol. 57, no. 4, pp. 291-299, Oct. 1996. doi:10.1016/S0038-092X(96)00101-62015-09-29
566 K.C. Kalaitzakis, and G.S. Stavrakakis, "A Simulation Model for the Reliable Integration of a 4.5MW Wind Farm into the Power Grid of the Crete Island," International Journal of Solar Energy, vol. 9, no. 3, pp. 137-146, 1990. doi:10.1080/014259190089414812015-09-29
567 A. Sergaki, K.C. Kalaitzakis, "A fuzzy knowledge based method for maintenance planning in a power system," Reliability Engineering & System Safety, vol. 77, no.1, pp. 19-30, Jul. 2002. doi:10.1016/S0951-8320(02)00010-82015-09-28
568 K.C. Kalaitzakis, "Optimal PV system dimensioning with obstructed solar radiation," Renewable Energy, vol. 7, no. 1, pp. 51-56, 1996. doi:10.1016/0960-1481(95)00110-72015-09-28
569 K.C. Kalaitzakis, N.E. Papamarkos, and G.J. Vachtsevanos, "Design of a Microprocessor-Based Sphygmomanometer," Biomedical Instrumentation and Technology, vol. 24, pp. 31-36, Jan-Feb. 19902015-09-28
570 K.C. Kalaitzakis, N.E. Papamarkos, and G.J. Vachtsevanos, "Development of a microprocessor-based adaptive technique for blood pressure measurements," Medical Progress Through Technology, vol. 14, pp. 63-72, 19892015-09-28
Pages: |...33 |34 |35 |36 |37 | 38 |39 |