Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 556-566 από 566 αποτελέσματα
556 G.Chalkiadakis, C. Boutilier , "Sequentially optimal repeated coalition formation under uncertainty",Auto.s Ag. and Mul.-Ag. Syst.,vol.24,no.3 ,pp.441-484 ,2012.doi: 10.1007/s10458-010-9157-y2015-09-26
557 G.Chalkiadakis, E. Elkind, E.Markakis, M. Polukarov, N. R Jennings .(2010). Cooperative games with overlapping coalitions.Journal of Artificial Intelligence Research [online].Available :http://www.aaai.org/Papers/JAIR/Vol39/JAIR-3904.pdf2015-09-26
558 G.Chalkiadakis, E.Elkind, M. Wooldridge .(2011) .Computational aspects of cooperative game theory.Synthesis Lectures on Artificial Intelligence and Machine Learning [online].Available:https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/coop_game_theory.pdf2015-09-26
559 G.J. Vachtsevanos, K.C. Kalaitzakis, "A Hybrid Photovoltaic Simulator for Utility Interactive Studies," Energy Conversion, IEEE Transactions on ., vol. EC-2, no.2, pp. 227-231, Jun.1987. doi:10.1109/TEC.1987.47658342015-09-25
560 G.J. Vachtsevanos, K.C. Kalaitzakis, "A Methodology for Dynamic Utility Interactive Operation of Dispersed Storage and Generation Devices," Power Systems, IEEE Transactions on., vol. PWRS-2, no. 1, pp. 45-51, Feb. 1987. doi: 10.1109/TPWRS.1987.43350722015-09-25
561 G.J. Vachtsevanos, K.C. Kalaitzakis, and N.E, Papamarkos, "Design and development of a new electronic sphygmomanometer," Medical and Biological Engineering and Computing ., vol. 23, no. 5, pp. 453-458, Sep. 1985. doi:10.1007/BF024489332015-09-25
562 G.J. Vachtsevanos, K.C. Kalaitzakis, "Penetration of Wind Electric Conversion Systems into the Utility Grid," Power Apparatus and Systems, IEEE Transactions on., vol.PAS-104, no. 7, pp. 1677-1683, Jul. 1985. doi: 10.1109/TPAS.1985.3191982015-09-25
563 K.C. Kalaitzakis, G.J. Vachtsevanos, "Design of a Power Conditioning Unit for Nonlinear Source-Load Systems," IEEE Trans. on Industrial Electronics., vol. IE-31, no. 4, pp. 371-376, Nov. 1984. doi:10.1109/TIE.1984.3500922015-09-23
564 G.J. Vachtsevanos, K.C. Kalaitzakis, "Maximum Power Transfer in Non‐linear Source‐load Systems," International Journal of Circuit Theory and Applications, vol. 12, no. 3, pp. 239-247, Jul. 1984. doi:10.1002/cta.44901203052015-09-23
565 G.J. Vachtsevanos, K.C. Kalaitzakis, N.E. Papamarkos, G. Ziakas, K. Economou, and K. Gemitzis, "Correlation Study of Arterial Blood Pressure Level to the Amplitude of the Pressure Pulse Waveform," Jour. of Biomedical Engineering, vol. 6, no. 1, pp. 33-39, Jan. 1984. doi:10.1016/0141-5425(84)90007-42015-09-23
566 K.C. Kalaitzakis and G.J. Vachtsevanos, "Power Optimization of Wind Electric Conversion Systems Integrated into the Utility Grid," Wind Engineering, vol. 6, no. 1, pp. 24-36, 1982.2015-09-23
Pages: |...33 |34 |35 |36 |37 | 38 |