Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 46-60 από 761 αποτελέσματα
46 F. Neugebauer, M. Antonakakis, K. Unnwongse, Y. Parpaley, J. Wellmer, S. Rampp, and C. H. Wolters, “Validating EEG, MEG and combined MEG and EEG beamforming for an estimation of the epileptogenic zone in focal cortical dysplasia,” Brain Sci., vol. 12, no. 1, Jan. 2022, doi: 10.3390/brainsci12010114.2023-09-22
47 K. Kumar-Singh, S. Kumar, M. Antonakakis, K. Moirogiorgou, A. Deep, K. L. Kashyap, M. K. Bajpai, and M. Zervakis, “Deep learning capabilities for the categorization of microcalcification,” Int. J. Environ. Res. Public Health, vol. 19, no. 4, Feb. 2022, doi: 10.3390/ijerph19042159.2023-09-14
48 V. Danilatou, S. Nikolakakis, D. Antonakaki, C. Tzagkarakis, D. Mavroidis, T. Kostoulas, and S. Ioannidis, “Outcome prediction in critically-ill patients with venous thromboembolism and/or cancer using machine learning algorithms: external validation and comparison with scoring systems,” Int. J. Mol. Sci., vol. 23, no. 13, June 2022, doi: 10.3390/ijms23137132.2023-09-13
49 S. Petrakis, A. Skoulakis, Y. Orphanos, A. Grigoriadis, G. Andrianaki, D. Louloudakis, N. Kortsalioudakis, A. Tsapras, C. Balas, D. Zouridis, E. Pachos, M. Bakarezos, V. Dimitriou, M. Tatarakis, E. P. Benis and N. A. Papadogiannis, “Coherent XUV multispectral diffraction imaging in the microscale,” Appl. Sci., vol. 12, no. 20, Oct. 2022, doi: 10.3390/app122010592.2023-09-13
50 D. Deyannis, E. Papadogiannaki, G. Chrysos, K. Georgopoulos, and S. Ioannidis, “The diversification and enhancement of an IDS scheme for the cybersecurity needs of modern supply chains,” Electronics, vol. 11, no. 13, June 2022, doi: 10.3390/electronics11131944.2023-09-11
51 T. N. Kapetanakis, M. P. Ioannidou, A. T. Baklezos, C. D. Nikolopoulos, E. S. Sergaki, A. J. Konstantaras, and I. O. Vardiambasis, “Assessment of radiofrequency exposure in the vicinity of school environments in Crete island, South Greece,” Appl. Sci., vol. 12, no. 9, May 2022, doi: 10.3390/app12094701.2023-09-08
52 G. J. Tsekouras, V. T. Kontargyri, J. M. Prousalidis, F. D. Kanellos, C. D. Tsirekis, K. Leontaritis, J. C. Alexandris, P. M. Deligianni, P. A. Kontaxis, and A. X. Moronis, “Alternative simplified analytical models for the electric field, in shoreline pond electrode preliminary design, in the case of HVDC transmission systems,” Energies, vol. 15, no. 17, Sep. 2022, doi: 10.3390/en15176493.2023-09-07
53 P. Michalopoulos, G. J. Tsekouras, F. D. Kanellos, and J. M. Prousalidis, “Optimal selection of the diesel generators supplying a ship electric power system,” Appl. Sci., vol. 12, no. 20, Oct. 2022, doi: 10.3390/app122010463.2023-08-31
54 V. Evagelopoulos, N. D. Charisiou, M. Logothetis, G. Evagelopoulos, and C. Logothetis, “Cloud-based decision support system for air quality management,” Climate, vol. 10, no. 3, Mar. 2022, doi: 10.3390/cli10030039.2023-08-30
55 K. Blazakis, Y. Katsigiannis, and G. Stavrakakis, “One-day-ahead solar irradiation and windspeed forecasting with advanced deep learning techniques,” Energies, vol. 15, no. 12, June 2022, doi: 10.3390/en15124361.2023-08-29
56 D. T. Hristopulos and A. Baxevani, “Kaniadakis functions beyond statistical mechanics: weakest-link scaling, power-law tails, and modified lognormal distribution,” Entropy, vol. 24, no. 10, Sep. 2022, doi: 10.3390/e24101362.2023-08-28
57 D. G. Kyriakou and F. D. Kanellos, “Optimal operation of microgrids comprising large building prosumers and plug-in electric vehicles integrated into active distribution networks,” Energies, vol. 15, no. 17, Aug. 2022, doi: 10.3390/en15176182.2023-08-24
58 A. Antonopoulos, M. G. Lagoudakis, and P. Partsinevelos, “A ROS multi-tier UAV localization module based on GNSS, inertial and visual-depth data,” Drones, vol. 6, no. 6, May 2022, doi: 10.3390/drones6060135.2023-08-23
59 V. D. Agou, A. Pavlides, and D. T. Hristopulos, “Spatial modeling of precipitation based on data-driven warping of Gaussian processes,” Entropy, vol. 24, no. 3, Feb. 2022, doi: 10.3390/e24030321.2023-08-22
60 B. Y. Gan, D. Leykam, and D. G. Angelakis, “Fock state-enhanced expressivity of quantum machine learning models,” EPJ Quantum Technol., vol. 9, no. 1, June 2022, doi: 10.1140/epjqt/s40507-022-00135-0.2023-07-19
Pages: |1 |2 |3 | 4 |5 |6 |7 |8 |9 |...