Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 616-630 από 758 αποτελέσματα
616 M. Zervakis, K. Michalopoulos, V. Iordanidou and V. Sakkalis,"Intertrial coherence and causal interaction among independent EEG components," J. Neuros. Methods, vol. 197, no.2, pp. 302-314, Apr. 2011. doi:10.1016/j.jneumeth.2011.02.0012015-10-23
617 M. Zervakis ,M. E. Blazadonakis, G. Tsiliki, V. Danilatou, M.Tsiknakis , D. Kafetzopoulos,"Outcome prediction based on microarray analysis: a critical perspective on methods,"BMC Bioinf. ,vol.10,no.1 ,pp.53-53 , 2009.doi:10.1186/1471-2105-10-532015-10-23
618 V. Sakkalis, C.D. Giurcaneanu, P. Xanthopoulos, M.E. Zervakis, V. Tsiaras," Assessment of linear and nonlinear synchronization measures for analyzing EEG in a mild epileptic paradigm ," Inf. Technology in Biomedicine, IEEE Trans. ,vol. 13 ,no.4,pp. 433-441,2008.doi:10.1109/TITB.2008.9231412015-10-23
619 P. Mertikas, M.E. Zervakis," Exemplifying the theory of evidence in remote sensing image classification ," Intern. J. of Remote Sensing,vol.22,no. 6,pp. 1081-1095,2001.doi:10.1080/014311601185972015-10-23
620 Z. Theodosiou, I.N. Kasampalidis, G. Livanos, M. Zervakis, I. Pitas, K. Lyroudia," Automated analysis of FISH and immunohistochemistry images: a review ,"Cytometry Part A,vol. 71,no.7 , pp. 439-450.2007.doi:10.1002/cyto.a.204092015-10-23
621 K. Rapantzikos, M. Zervakis and K. Balas, "Detection and segmentation of drusen deposits on human retina: potential in the diagnosis of age-related macular degeneration," Med. Image Anal., vol.7, no.1, pp. 95-108, Mar. 2003. doi: 10.1016/S1361-8415(02)00093-22015-10-23
622 R. Grech, T. Cassar, J. Muscat, K. P. Camilleri, S. G. Fabri, M. Zervakis, P. Xanthopoulos, V. Sakkalis, B. Vanrumste ,"Review on solving the inverse problem in EEG source analysis,"J. of neuroeng. and rehabilitation .vol.5,no.1 ,pp.25-25,2008.doi:10.1186/1743-0003-5-252015-10-23
623 E.N. Malamas, E.G.M. Petrakis, M. Zervakis, L. Petit, J.D. Legat,"A survey on industrial vision systems, applications and tools," Image and vision comp.,vol. 21 ,no.2 ,pp. 171-188.doi:10.1016/S0262-8856(02)00152-X2015-10-23
624 C. Balas, G. Papoutsoglou, C. Loukas, Y. Skiadas, C. Pappas, D. Haidopoulos, E. Diakomanolis, W.P. Soutter "In vivo assessment of microstructural and functional alterations in cervical neoplasia" ECBO-OSA, Munich, 2009, pp:138-143, DOI:10.1109/IST.2008.46599572015-10-19
625 C. Balas, G. Papoutsoglou, C. Loukas, Y. Skiadas, C. Pappas, D. Haidopoulos, E. Diakomanolis, W.P. Soutter "In vivo assessment of microstructural and functional alterations in cervical neoplasia" ECBO-OSA, Munich, 2009, URL: http://www.researchgate.net/publication/233812904_In_vivo_assessment_of_microstructural_and_functional_alterations_in_cervical_neoplasia2015-10-19
626 G. Papoutsoglou, A. Anastasopoulou, G. Stavrakakis, W.P. Soutter and C. Balas, "In vivo Dynamic Imaging, in silico Modeling and Global Sensitivity Analysis for the Study and the Diagnosis of Epithelial Neoplasia" 33rd Annual International Conference of the IEEE EMBS Boston, Massachusetts USA, Aug. 30 - Sept. 3, 2011, doi: 10.1109/IEMBS.2011.60899052015-10-19
627 G. Papoutsoglou, M. Stamatiadou, C. Balas "In silico modeling and global optimization of dynamic bio-optical processes for probing, in vivo, biological features of neoplasia" IEEE-iCBCB 2012, Macau, China May 28-30, 2012,DOI:10.1109/iCBEB.2012.4742015-10-19
628 M. Katevenis, V. Papaefstathiou, S. G. Kavadias, D. N. Pnevmatikatos, F. Silla, D. S. Nikolopoulos, "Explicit ommunication and synchronization in SARC’’. IEEE Micro, vol. 30, no. 5, pp. 30-41, 2010.10.1109/MM.2010.772015-10-19
629 I. Sourdis, D.N. Pnevmatikatos, S. Vassiliadis, "Scalable multigigabit pattern matching for packet inspection’’, IEEE Trans. on Very Large Scale Integ. , vol. 16 , no. 2,pp.156 - 166,2008.doi:10.1109/TVLSI.2007.9120362015-10-19
630 K.Vlachos, T. Orphanoudakis, Y. Papaeftathiou, N. Nikolaou, D.Pnevmatikatos, G. Konstantoulakis, J. A. Sanchez-P., "Design and performance evaluation of a programmable packet processing engine (PPE) suitable for high-speed network processors units ,"Micr. and Microsyst., vol. 31, no. 3, pp.188-199, 2007.doi:10.1016/j.micpro.2006.09.0012015-10-19
Pages: |...37 |38 |39 |40 |41 | 42 |43 |44 |45 |46 |47 |...