Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 631-645 από 761 αποτελέσματα
631 M. Katevenis, V. Papaefstathiou, S. G. Kavadias, D. N. Pnevmatikatos, F. Silla, D. S. Nikolopoulos, "Explicit ommunication and synchronization in SARC’’. IEEE Micro, vol. 30, no. 5, pp. 30-41, 2010.10.1109/MM.2010.772015-10-19
632 I. Sourdis, D.N. Pnevmatikatos, S. Vassiliadis, "Scalable multigigabit pattern matching for packet inspection’’, IEEE Trans. on Very Large Scale Integ. , vol. 16 , no. 2,pp.156 - 166,2008.doi:10.1109/TVLSI.2007.9120362015-10-19
633 K.Vlachos, T. Orphanoudakis, Y. Papaeftathiou, N. Nikolaou, D.Pnevmatikatos, G. Konstantoulakis, J. A. Sanchez-P., "Design and performance evaluation of a programmable packet processing engine (PPE) suitable for high-speed network processors units ,"Micr. and Microsyst., vol. 31, no. 3, pp.188-199, 2007.doi:10.1016/j.micpro.2006.09.0012015-10-19
634 D. Pnevmatikatos, I. Sourdis , K. Vlachos,"An efficient and low-cost input/output subsystem for network processors .(2003).IEEE Design and Test of Computers [online]. pp. 56-64.Available:http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.60.2374&rep=rep1&type=pdf2015-10-19
635 D. Pnevmatikatos, E. Markatos, G. Maglis, S. Ioannidis, ``On Using Network RAM as a non-volatile Buffer,’‘ Cluster Comp.,vol. 2,no.4, pp. 295-303, 1999.doi:10.1023/A:10190035145502015-10-19
636 S.Ioannidis, A. Papathanasiou, G. Maglis, E. Markatos, D. Pnevmatikatos, J.Sevaslidou .(1999).On using reliable network RAM in networks of workstations.Parallel and Distributed Computing Practices (PDCP) [online]. pp.109-120.Available:http://users.ics.forth.gr/~sotiris/publications/journal/2pdcp1999.pdf2015-10-19
637 G. Kornaros, D. Pnevmatikatos, P.Vatsolaki, G. Kalokerinos, C. Xanthaki, D. Mavroidis, D. Serpanos, M. Katevenis.(1999).Implementation of ATLAS I: a single-chip ATM switch with backpressure IEEE Micro [online]. pp. 30-41.Available: https://www.ics.forth.gr/carv/atlasI/hoti98/atlasI_hoti98.ps2015-10-19
638 J. D. Gee, M. D. Hill, Di.N. Pnevmatikatos, , A. J. Smith, "Cache performance of the SPEC92 benchmark suite," IEEE Micro,vol. 13,no.4,pp.17 - 27,1993.doi:10.1109/40.2297112015-10-19
639 V. Kavvadias, C. Balas "Quantitative assessment of the pupillary photomotor response dynamics to tunable, narrow band stimuli", accepted in IEEE 12th International Conference on Bioinformatics & Bioengineering (BIBE), Nov. 2012, pp.328 - 332, DOI: 10.1109/BIBE.2012.63996452015-10-19
640 G. Papoutsoglou, T. Giakoumakis and C. Balas, "Dynamic Contrast Enhanced Optical Imaging of Cervix, in vivo: A Paradigm for Mapping Neoplasia-Related Parameters" accepted for presentation at the 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC'13) Osaka, Japan on Jul. 2013, pp. 3479 - 3482, DOI: 10.1109/EMBC.2013.66102912015-10-17
641 V. Kavvadias, G. Epitropou, N. Georgiou, F. Grozou, M. Paschopoulos and C. Balas "A Novel Endoscopic Spectral Imaging Platform Integrating K-Means Clustering for Early and non-Invasive Diagnosis of Endometrial Pathology", Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Jul. 2013, pp. 4442-4445. DOI: 10.1109/EMBC.2013.66105322015-10-17
642 C. Balas, G. Papoutsoglou, and A. Potirakis, "In vivo molecular imaging of cervical neoplasia using acetic acid as biomarker", IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, vol. 14, no. 1, pp. 29-42, Jan-Feb, 2008, doi: 10.1109/JSTQE.2007.9133962015-10-17
643 Soutter WP1, Diakomanolis E, Lyons D, Ghaem-Maghami S, Ajala T, Haidopoulos D, Doumplis D, Kalpaktsoglou C, Sakellaropoulos G, Soliman S, Perryman K, Hird V, Buckley CH, Pavlakis K, Markaki S, Dina R, Healy V, Balas C., "Dynamic spectral imaging: improving colposcopy." Clinical Cancer Research, 2009 Mar. Vol. 15, Iss. 5, pp. 814-20, doi: 10.1158/1078-04322015-10-17
644 J. A. Louwers, A. Zaal, M. Kocken, W.A. ter Harmsel, G.C.M. Graziosi, J.W.M. Spruijt, J.Berkhof, C. Balas, E. Papagiannakis, P. J. F. Snijders, C.J.L.M. Meijer, F. J. van Kemenade, R. H. M. Verheijen "Dynamic Spectral Imaging Colposcopy: Higher sensitivity for detection of premalignant cervical lesions" BJOG. Feb. 2011, Vol. 118, Iss. 3, pp. 309-18, doi: 10.1111/j.1471-0528.2010.02806.x2015-10-17
645 A. Zaal, J. A. Louwers, J. Berkhof, M. Kocken, W.A. Harmsel, G.C.M. Graziosi, J. W.M. Spruijt, C. Balas, E. Papagiannakis, P. J. F. Snijders, C.J.L.M. Meijer, F.J. van Kemenade, R. H. M. Verheijen. "Agreement between colposcopic impression and histological diagnosis among HPV16 positive women: a clinical trial using dynamic spectral imaging colposcopy". BJOG. Feb. 2012, Vol. 119, Iss. 5, pp. 537-44. DOI: 10.1111/j.1471-0528.2012.032802015-10-17
Pages: |...38 |39 |40 |41 |42 | 43 |44 |45 |46 |47 |48 |...