Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 646-660 από 750 αποτελέσματα
646 Y. A. Katsigiannis, G. S. Stavrakakis, C. Pharconides ,"Effect of wind turbine classes on the electricity production of wind farms in Cyprus island,"Conf. Papers in En.vol. 2013 ,2013.doi: 10.1155/2013/7509582015-10-15
647 Τ. Nikolaou, D. Kolokotsa, G. Stavrakakis, I. Skias,”On the application of clustering techniques for office buildings’ energy and thermal comfort classification, ”IEEE Trans. on Sm. Grid, vol.3 ,no.4 , pp. 2196 - 2210, Dec. 2012.doi: 10.1109/TSG.2012.2215059 2015-10-15
648 T. Nikolaou, D. Kolokotsa , G. Stavrakakis, "Review on methodologies for energy benchmarking, rating and classification of buildings ,"J. of Advances in Bui.Energy Res., vol.5, no.1 ,pp.1-18, 2011.doi:10.1080/17512549.2011.5823402015-10-15
649 T. Nikolaoua, I. Skias, D. Kolokotsa , G. Stavrakakis, " Virtual building dataset for energy and indoor thermal comfort benchmarking of office buildings in Greece,"Ener. and Bui.,vol. 41,no. 12, pp.1409–1416,2009. doi:10.1016/j.enbuild.2009.08.0112015-10-15
650 G.P. Giatrakos, T.D. Tsoutsos, , P.G. Mouchtaropoulos, G.D. Naxakis, G. Stavrakakis ," Sustainable energy planning based on a stand-alone hybrid renewableenergy/hydrogen power system: Application in Karpathos island, Greece," Ren. Ener.,vol. 34 ,no.12 ,pp. 2562–2570,2009.doi: 10.1016/j.renene.2009.05.0192015-10-15
651 D. Kolokotsa, A. Pouliezos, G. Stavrakakis, C. Lazos ,"Predictive control techniques for energy and indoor environmental quality management in buildings," Bui.and Envir. ,vol. 44, no.9,pp.1850–1863 Sept. 2009.doi: 10.1016/j.buildenv.2008.12.0072015-10-15
652 D. Kolokotsa, C. Diakaki, E. Grigoroudisb, G. Stavrakakis and K. Kalaitzakis,"Decision support methodologies on the energy efficiency and energy management in buildings," Adva. in Buil. Energy Res., vol. 3, no. 1, pp.121-146, 2009. doi:10.3763/aber.2009.03052015-10-15
653 T. G. Nikolaou , D. S. Kolokotsa, I. D. Skias , G. S. Stavrakakis,"Asset and operational benchmarking for office buildings in Greece,"Intern. J. of Sust. Energy,vol.28, no. 1-3, pp.77-91, 2009.doi:10.1080/147864508024528452015-10-15
654 D. Kolokotsa, G. Sutherland, G. Stavrakakis, S. Karatassou, M. Santamouris,"A matrix tool for assessing the performance of intelligent buildings", Man. of Envir. Quality: An Intern. J., vol. 18 ,no. 1, pp.36 - 49,2007. doi:10.1108/147778307107177032015-10-15
655 D. Kolokotsa, A. Pouliezos , G. Stavrakakis (2006).Sensor fault detection in building energy management systems.Dynamics of Continuous Discrete and Impulsive Systems Series B. [online].Available:http://pouliezos.dpem.tuc.gr/pdf/dcis.PDF2015-10-15
656 G. Kafetzis, P. Patelis,E. J. Tripolitakis,G.E. Stavrakakis ,D. Kolokotsa ,K. Kalaitzakis, "PID controller tunning and implementation aspects for building thermal control,"WSEAS Transactions on Circuits and Systems ,vol.5,no.7 ,pp.1016-1020, 20062015-10-15
657 J. Kaldellis K. Kavadias ,D. E. Papantonis, G. Stavrakakis ," Maximizing wind generated electricity with hydro storage: case study Crete," Wind Eng.,vol 30,no.1 pp. 73-92,2006. doi: 10.1260/0309524067776414142015-10-15
658 S. K. Goumas, M. E. Zervakis, G. S Stavrakakis, "Classification of washing machines vibration signals using discrete wavelet analysis for feature extraction,"IEEE Trans. Of Instr. and Meas., vol. 51, no. 3, pp. 497-508, Ju. 2002.doi:10.1109/TIM.2002.10177212015-10-15
659 C. Angelakis, E.N. Loukis, A.D. Pouliezos , G.S. Stavrakakis," A neural network-based method for gas turbine blading fault diagnosis,"Int. J. of Modelling and Sim.,vol. 21, no. 1,pp.51-60 ,2001.doi:10.1080/02286203.2001.114421862015-10-14
660 C. Papaodysseus, E. Koukoutsis, G. Stavrakakis, C.C. Halkias,"Exact analysis of the finite precision error generation and propagation in the FAEST and the fast transversal algorithms: A general methodology for developing robust RLS schemes,"Math. and Comp. in Simul.vol. 44, no.1, pp. 29–41,May 1997.doi:10.1016/S0378-4754(97)00004-92015-10-14
Pages: |...39 |40 |41 |42 |43 | 44 |45 |46 |47 |48 |49 |...