Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 691-705 από 753 αποτελέσματα
691 G. Kafetzis, P. Patelis, E.J Tripolitakis, G.S Stavrakakis, D. Kolokotsa, and K. Kalaitzakis, "PID Controller tuning and implementation aspects for buildingthermal control," WSEAS Trans. on Circuits and Systems, vol. 5, no. 7, pp. 1016-1021, Jul. 20062015-10-06
692 E. Koutroulis and K. Kalaitzakis, "Design of a maximum power tracking system for wind-energy-conversion applications," IEEE Trans. on Industrial Electronics, vol. 53, no. 2, pp. 486 - 494, Apr. 2006. doi: 10.1109/TIE.2006.8706582015-10-05
693 D. Kolokotsa, K. Niachou, V. Geros, K. Kalaitzakis, G.S. Stavrakakis, and M. Santamouris, "Implementation of an integrated indoor environment and energy management system," Energy and Buildings, vol. 37, no.1, pp. 93-99, Jan. 2005.doi: 10.1016/j.enbuild.2004.05.0082015-10-05
694 E. Tripolitakis, D. Kolokotsa, K. Kalaitzakis, and G. Stavrakakis, "Study and Implementation of a Fuzzy PD Thermal Comfort Controller for Embedded Fieldbus Systems Applications," WSEAS Trans. on Circuits and Systems, vol. 3, no. 9, pp. 2051-2057, Nov. 2004.2015-10-05
695 S. Christodoulakis ,F. Ho , M. Theodoridou ,"The multimedia presentation manager in MINOS: A symmetric approach " ,ACM S. Rec. ,vol. 15,no.2,pp.295-310 ,1986.doi :10.1145/16856.168842015-10-05
696 S. Christodoulakis ,"Analysis of retrieval performance for records and objects using optical disk technology ",ACM Tran. on Data. Sys. ,vol. 12,no.2,pp.137-169 ,1987.doi :10.1145/22952.230152015-10-05
697 S. Christodoulakis., C. Faloutsos ,"Description and performance analysis of signature file methods ",ACM Trans. on Inf. Syst.,vol.3,no.3,pp.237-257 ,1987.doi :10.1145/27641.280572015-10-05
698 A. Bletsas, A. Lippman and J.N. Sahalos, "Zero-Feedback, Collaborative Beamforming for Emergency Radio: Asymptotic Analysis", Mobile Networks and Applications, vol. 16, no. 5, pp. 589-599, Oct. 2011. doi:10.1007/s11036-010-0276-02015-10-05
699 A. Bletsas, A. Lippman and J.N. Sahalos, "Simple, Zero-Feedback, Distributed Beamforming with Unsynchronized Carriers", IEEE Journal on Selected Areas of Communication, vol. 28, no. 7, pp. 1046-1054, Sept. 2010. DOI: 10.1109/JSAC.2010.1009092015-10-05
700 A. Bletsas, A.G. Dimitriou and J.N. Sahalos, "Improving Backscatter Radio Tag Efficiency", IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques (TMTT), vol. 58, no. 6, pp. 1502-1509, Jun. 2010. DOI: 10.1109/TMTT.2010.20479162015-10-05
701 A. Bletsas, A.G. Dimitriou and J.N. Sahalos, "Interference-Limited Opportunistic Relaying with Reactive Sensing", IEEE Transactions on Wireless Communications (TWC), vol. 9, no 1, pp. 14-20, Jan. 2010. DOI: 10.1109/TWC.2010.01.0811282015-10-05
702 A. Bletsas and J.N. Sahalos, "Hirsch Index Rankings Require Scaling and Higher Moment", Journal of the American Society for Information Science and Technology (JASIST), vol. 60, pp. 12, pp. 2577-2586, Dec. 2009. DOI: 10.1002/asi.211972015-10-05
703 A. Bletsas, S. Siachalou and J.N. Sahalos, "Anti-collision Backscatter Sensor Networks", IEEE Transactions on Wireless Communications (TWC), vol. 8,no. 10, pp. 5018-5029, Oct. 2009. DOI: 10.1109/TWC.2009.0808342015-10-05
704 A. Bletsas, A. Khisti, M.Z. Win, "Opportunistic Cooperative Diversity with Feedback and Cheap Radios", IEEE Transactions on Wireless Communications (TWC), vol. 7, no. 5, pp. 1536-1276, May. 2008. DOI: 10.1109/TWC.2008.0701932015-10-05
705 A. Bletsas, H. Shin and M.Z. Win, "Outage Optimality of Amplify-and-Forward Opportunistic Relaying", IEEE Communications Letters (CL), Vol. 11, No. 3, March 2007. 2015-10-05
Pages: |...42 |43 |44 |45 |46 | 47 |48 |49 |50 |51 |