Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση κυκλώματος αερισμού μεταλλείου Ολυμπιάδας

Papadopoulos Theodoros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/09A66D2E-6F12-45B9-963A-0E505F692FA7
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θεόδωρος Παπαδόπουλος, "Ανάλυση κυκλώματος αερισμού μεταλλείου Ολυμπιάδας ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.20172
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στην προσομοίωση του δικτύου αερισμού του μεταλλείου μικτών θειούχων της Ολυμπιάδας στη Χαλκιδική. Καταρχήν παρουσιάζονται και περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του υφιστάμενου δικτύου. Στην συνέχεια παρουσιάζεται το ισοδύναμο προσομοίωμα του υφιστάμενου δικτύου το οποίο κατασκευάστηκε. Ακολουθεί η βαθμονόμηση του μοντέλου αερισμού η οποία έγινε με δύο διαφορετικούς τρόπους. Με την πρώτη προσέγγιση, η βαθμονόμηση έγινε με σταθερές τιμές παροχής στα σημεία εισόδου και εξόδου του αέρα, ενώ η επίλυση στο δεύτερο μοντέλο έγινε με την εισαγωγή τεσσάρων ανεμιστήρων ανά δύο συνδεδεμένων παράλληλα στη βάση και στη έξοδο του φιρέ αερισμού του μεταλλείου. Στη συνέχεια συγκρίνονται τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από την προσομοίωση του δικτύου με μετρήσεις παροχής σε διάφορα σημεία του υπόγειου δικτύου. Από την σύγκριση των μετρήσεων και των υπολογιζόμενων ποσοτήτων προκύπτει η ανάγκη ελέγχου των μετρήσεων σε ορισμένα σημεία. Επίσης, εντοπίζονται τα βραχυκυκλώματα του δικτύου αερισμού, τα οποία οφείλονται σε διαρροές κατά μήκος αυτού, καθώς και οι δυνατότητες αερισμού των διαφόρων σημείων του μεταλλείου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά