Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Γεωφυσική διασκόπηση στα Φαλάσαρνα με τη μέθοδο της τρισδιάστατης ηλεκτρικής τομογραφίας

Pliabas Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/04C672F2-E95F-4B52-B55D-90ACEAA53E00
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Πλιάμπας, "Γεωφυσική διασκόπηση στα Φαλάσαρνα με τη μέθοδο της τρισδιάστατης ηλεκτρικής τομογραφίας ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.20651
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το φαινόμενο της υφαλμύρωσης αποτελεί ίσως τον μεγαλύτερο κίνδυνο ρύπανσης των υπόγειων υδροφόρων στρωµάτων στην Ελλάδα. Η κύρια αιτία αυτής είναι η ανεξέλεγκτη άντληση νερού από υπόγειες υδροφόρες ζώνες ύδατος. Οι γεωφυσικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται στην ανίχνευση του μετώπου υφαλμύρωσης. Η μέθοδος της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης είναι η πιο κατάλληλη για τον εντοπισμό των υφάλμυρων υπόγειων νερών.Στην περιοχή των Φαλάσαρνων στο δυτικό τμήμα του Νομού Χανιών πραγματοποιήθηκε γεωφυσική έρευνα με την μέθοδο της ηλεκτρικής τομογραφίας. Πιο συγκεκριμένα συλλέχθηκαν δεδομένα από συνολικά δέκα γραμμές μελέτης μήκους 216 μέτρων. Τα δεδομένα αυτά επεξεργάστηκαν με τα προγράμματα RES2DINV και RES3DINV και προέκυψαν τα γεωλογικά στρώματα της περιοχής. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που εμφανίζονται είναι παλαιότερες ποτάμιες αναβαθμίδες, πλευρικά κορήματα, μάργες, μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι και κροκαλοπαγές βάσης. Ως φορείς υφαλμύρωσης θεωρούνται οι μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι και το κροκαλοπαγές βάσεις. Σύμφωνα με την τρισδιάστατη απεικόνιση του υπεδάφους δεν εμφανίστηκε το φαινόμενο της υφαλμύρωσης στην περιοχή μελέτης, μέχρι το βάθος διασκόπησης (53 μέτρα). Προτείνεται ηλεκτρική διασκόπιση στην ευρύτερη περιοχή για τη συλλογή δεδομένων σε κάνναβο (ισαπόσταση γραμμών 20 μέτρα και μήκος κάθε γραμμής 540 μέτρα), συνδυασμό διάταξης ηλεκτροδίων (Wenner –Schlumberger και διπόλου-διπόλου) και βάθος διασκόπησης 100 μέτρων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά