Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάκτηση δεδομένων που λείπουν σχετικών με τις συνθήκες άνεσης ενός κτηρίου και πρόβλεψη της παρουσίας ενοίκων σε αυτό

Soultis Vasileios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FE0C63C1-0C4C-4446-8BB6-46189D79E84F
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασίλειος Σούλτης, "Ανάκτηση δεδομένων που λείπουν σχετικών με τις συνθήκες άνεσης ενός κτηρίου και πρόβλεψη της παρουσίας ενοίκων σε αυτό.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.20744
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στον συνεχώς αναπτυσσόμενο τομέα διαχείρισης των ενεργειακών πόρων με σκοπό την μείωση κατανάλωσης ενέργειας του πλανήτη, η ενεργειακή διαχείριση κτηρίων συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο σημαντικούς τομείς γύρω από τους οποίους κινείται η διεθνής έρευνα και αναπτύσσονται συνεχώς νέες εφαρμογές.Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά μεθόδους ανάκτησης δεδομένων των συνθηκών ενός κτηρίου καθώς επίσης και μεθόδους πρόβλεψης της παρουσίας ενοίκων στο κτήριο. Στόχος των μεθόδων αυτών είναι να διασφαλίσουν την ακεραιότητα των δεδομένων, με σκοπό την ορθότερη αξιολόγηση τους και μετέπειτα αξιοποίηση τους στα συστήματα διαχείρισης του κτηρίου, καθώς και να προσδώσουν στην λογική λειτουργίας των συστημάτων την ικανότητα πρόβλεψης παραμέτρων όπως είναι η παρουσία ενοίκων, εκτιμώντας τις ώρες που θα πρέπει οι χώροι του κτηρίου να κλιματίζονται.Πιο συγκεκριμένα αφού αναπτύχθηκε αναλυτικά το θεωρητικό υπόβαθρο των μεθόδων που μελετήθηκαν, πραγματοποιήθηκαν πειράματα χρήσης των μεθόδων χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα θερμοκρασίας χώρου και παρουσίας ατόμων και εξήλθαν συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μεθόδων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά