Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 931-945 από 1063 αποτελέσματα
931 P. Xanthopoulos, S. Golemati, V. Sakkalis, P.Y. Ktonas, M. Zervakis," Modeling the time-varying microstructure of simulated sleep EEG spindles using time-frequency analysis methods," in 2006 28th Annual Inter. Conf. of the IEEEE engin. in Medicine and Biology Society, EMBS ,pp.2438 - 2441.doi:10.1109/IEMBS.2006.2605542015-10-23
932 I.N. Dimou, G.C. Manikis, M.E. Zervakis," Classifier fusion approaches for diagnostic cancer models ,"in 2006 28th Annual Intern. Conf. of the IEEEE eng in Medicine and Biol. Society, EMBS,pp.5334 - 5337.doi:10.1109/IEMBS.2006.2607782015-10-23
933 V. Sakkalis, V. Tsiaras, M. Zervakis, I. Tollis ," Optimal brain network synchrony visualization: Application in an alcoholism paradigm ," in 2007 29th Annual Intern. Conf. of the IEEE Engin. in Medicine and Biol. Society, EMBS ,pp.4285 - 4288.doi:10.1109/IEMBS.2007.43532832015-10-23
934 A. Roniotis, K. Marias, V. Sakkalis, G.D. Tsibidis, M. Zervakis," A complete mathematical study of a 3D model of heterogeneous and anisotropic glioma evolution,"in 2009 Annual Inter. Conf. of the IEEE Eng. in Medicine and Biol. Society EMBC,pp.2807 - 2810.doi:10.1109/IEMBS.2009.53337762015-10-23
935 K. Rapantzikos, M. Zervakis," Nonlinear enhancement and segmentation algorithm for the detection of age-related macular degeneration (AMD) in human eye's retina ,"in 2001 Intern. Conf. on Image,pp.1055 - 1058.doi:10.1109/ICIP.2001.9583082015-10-23
936 V. Sakkalis, T. Oikonomou, E. Pachou, I. Tollis, S. Micheloyannis, M. Zervakis ," Time-significant wavelet coherence for the evaluation of schizophrenic brain activity using a graph theory approach,"in 2006 28th Annual Intern. Conf. of the IEEEE eng. in Medicine and Biol. Society,pp.4265 - 4268.doi:10.1109/IEMBS.2006.2606802015-10-23
937 D. Theodoroupolos, I. Papaefstathiou , D. Pnevmatikatos.(2008).Cproc: An efficient cryptographic coprocessor. Presented at 16th IFIP/IEEE International Conference on Very Large Scale Integration (VLSI-SoC).[online].Available:http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.148.5656&rep=rep1&type=pdf2015-10-19
938 P. Afratis, E. Sotiriades, G. Chrysos, S. Fytraki, D. Pnevmatikatos, " A Rate-based prefiltering approach to BLAST acceleration’’, In 2008 Intern. Conf. on Field Progr. Logic and Applications (FPL), pp.631 - 634.doi:10.1109/FPL.2008.46300262015-10-19
939 K. Kyriakoulakos, D. Pnevmatikatos, "A novel SRAM- based FPGA architecture for efficient TMR fault tolerance support,"in 2009 19th Intern. Conf. on Field Programmable , Logic and Appl. (FPL), pp.193 - 198. doi:10.1109/FPL.2009.52723192015-10-19
940 G.Kalokerinos, V. Papaefstathiou, G. Nikiforos, S. Kavadias, M.Katevenis, Pnevmatikatos , X. Yang, "FPGA implementation of a configurable cache/scratchpad memory with virtualized user-level RDMA capability,"in 2009 Intern. Conf. on Embedded Comp. Systems: Architectures, Modellin and Simulation,pp.149 - 156.doi:10.1109/ICSAMOS.2009.52892262015-10-19
941 V. Papaefstathiou, D. N. Pnevmatikatos, M. Marazakis, G. Kalokairinos, A. Ioannou, M. Papamichael, S. Kavadias, G. Mihelogiannakis, M. Katevenis,"Prototyping efficient interprocessor communication mechanisms"in 2007 Intern. Confe. on Embedded Comp. Systems: Architectures, Modelling and Simulation,pp.26 - 33.doi:10.1109/ICSAMOS.2007.42857302015-10-19
942 A. Arelakis , D. Pnevmatikatos, `"Variable-length hashing for exact pattern matching',"in 2006 16th Intern. Conf.on Field Progr. Logic and Applications (FPL), pp. 1-6.doi:10.1109/FPL.2006.3112442015-10-19
943 G.Papadopoulos, D.Pnevmatikatos,"Hashing + memory = low cost, exact pattern matching," in 2005 15th Intern. Conf. on Field Program. Logic and Appl.,doi:10.1109/FPL.2005.1515696 2015-10-19
944 I. Sourdis, D. Pnevmatikatos, S. Wong, S.Vassiliadis," A Reconfigurable perfect-hashing scheme for packet inspection,"in 2005 15th Intern. Conf. on Field Program. Logic and Applications (FPL), pp.644 - 647.doi:10.1109/FPL.2005.15158042015-10-19
945 V. Dimopoulos, G. Papadopoulos , D. Pnevmatikatos, "On the importance of header classification in HW/SW network intrusion detection systems',"in 2005 10th Panhellenic Conf. on Inf. (PCI), pp.661-671,doi: 10.1007/11573036_63.2015-10-19
Pages: |...58 |59 |60 |61 |62 | 63 |64 |65 |66 |67 |68 |...