Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 991-1005 από 1063 αποτελέσματα
991 S. Christodoulakis, M. Anastasiadis, T. Margazas, N. Moumoutzis, P. Kontogiannis,G. Terezakis, C. Tsinaraki , "A modular approach to support GIS functionality intourism applications ," in 1998 intern. Conf. in Istanbul ,pp. 63-72.doi :10.1007/978-3-7091-7504-0_82015-10-05
992 N. Pappas, S. Christodoulakis , "Design & development of a stream service in a heterogeneous client environment ",in Proceedings of the Very Large Data Bases (VLDB) Conference, 2000.2015-10-05
993 UWA consortium,"The UWA approach to modeling ubiquitous web applications ,in Mobile IST and Wireless Telecommunications Summit, 2002 .2015-10-05
994 N. Gioldasis and S. Christodoulakis,"UTML: Unified Transaction Modeling Language," in 2002 3rd Intern.Conf. on Web Inf. Systems Engin., pp.115-126. doi : 10.1109/WISE.2002.11816492015-10-05
995 C. Tsinaraki, E. Fatourou, S. Christodoulakis ,"An ontology-driven framework for the management of semantic metadata describing audiovisual information ", in 2003 5th Int. Conf. on Adv. Information Syst. Engi. (CAISE), pp. 340-356.doi:10.1007/3-540-45017-3_242015-10-05
996 N. Gioldasis, N. Moumoutzis, F. Kazasis, N. Pappas, S. Christodoulakis ,"A service oriented architecture for managing operational strategies ", in 2003 Intern. Conf.on Web Serv. (ICWS),pp.11-23.doi :10.1007/978-3-540-39872-1_22015-10-05
997 P.i Arapi ,N. Moumoutzis ,S. Christodoulakis ,"Supporting interoperability in an existing e-Learning platform using SCORM ", in 2003 3rd IEEE Int. Conf. on Adv. Learning Techn.,pp.388 - 389.doi: 10.1109/ICALT.2003.12151372015-10-05
998 F. Kazasis , G. Anestis , N. Moumoutzis , S. Christodoulakis " ,Intelligent information interactions for tourism destinations ", In the proceedings of the Conference on Information and Communication Technologies in Tourism ,2003.pp.1-9.2015-10-05
999 M. Frantzi ,N.Moumoutzis,S. Christodoulakis , "A Methodology for the integration of SCORM with TV-anytime for achieving interoperable digital TV and e-Learning applications ",in 2004 Int. Conf. on Advanced Learning Technologies (ICALT ),pp.636 - 638.doi : 10.1109/ICALT.2004.13574932015-10-05
1000 C. Tsinaraki, P. Polydoros, S. Christodoulakis ,"Interoperability support for ontology-based video retrieval applications ", in 2004 Third Intern. Conf, (CIVR ), pp. 582-591.doi :10.1007/978-3-540-27814-6_682015-10-05
1001 C. Tsinaraki, P.Polydoros, S. Christodoulakis ,"Integration of OWL ontologies in MPEG-7 and TV-anytime compliant semantic Indexing ",in 2004 16th Intern. Conf. on Advan. Information Syst. Engineering (CAISE), pp. 398-413.doi :10.1007/978-3-540-25975-6_292015-10-05
1002 C. Tsinaraki, P. Polydoros, N. Moumoutzis, S. Christodoulakis ,"Coupling owl with MPEG-7 and TV-anytime for domain-specific multimedia information integration and retrieval ",in 7th International Conference on Computer-Assisted Information Retrieval ,2004 , pp. 783-7922015-10-05
1003 A. Karanastasi, F.G. Kazasis, S. Christodoulakis ,"A natural language model and a system for managing TV-Anytime Information from mobile devices ",in 2004 Intern.Conf. on Applications of Natural Lang. to Inf.n Systems - NLDB ,pp. 1-12.doi :10.1007/978-3-540-27779-8_12015-10-05
1004 A. Jacobs, G. T. Ioannidis,M. Larson ,S. Christodoulakis, N. Moumoutzis , "Automatic, context-of-capture based, categorization, structure detection and segmentation of news telecasts ",in 2007 First Intern. DELOS Conf., pp.278-287.doi :10.1007/978-3-540-77088-6_272015-10-05
1005 P. Arapi , N. Moumoutzis , I. Maragoudakis , S. Christodoulakis ,"The KNOSOS Project: A distributed e-Learning environment using SCORM model to support interoperability among local centres of expertise ",in the Proceedings of the Hellenic Conference on New Technologies in Long-Life Learning, 2005. 2015-10-05
Pages: |...62 |63 |64 |65 |66 | 67 |68 |69 |70 |71 |