Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1006-1020 από 1063 αποτελέσματα
1006 S. Christodoulakis, P. Arapi, N. Moumoutzis , M. Patel S. Kapidakis, A. Arahova, L. Boudouri , "Interoperability of eLearning applications with audiovisual digital libraries ", in 9th European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries (, DELOS Research Activities 2005, pp. 51-52.2015-10-05
1007 E. Kalogerakis , S. Christodoulakis , N. Moumoutzis , "Coupling ontologies with graphics content for knowledge driven visualization ", in 2006 Proc. of the IEEE Virt.l Reality Conf. (IEEE VR) ,pp.43 - 50.doi : 10.1109/VR.2006.412015-10-04
1008 P.Arapi , N. Moumoutzis ,S. Christodoulakis ,"ASIDE: An architecture for supporting interoperability between digital libraries and sLearning application " ,in 2006 6th IEEE Int. Conf. on Adv. Learning Techn. ,pp.257 - 261.doi :10.1109/ICALT.2006.16524192015-10-04
1009 S. Christodoulakis, P. Arapi, N. Moumoutzis, M. Mylonakis, M. Patel, S.Kapidakis, C. Papatheodorou, A. Arahova, B. Vagiati, H. Konsolaki, "Interoperability of eLearning applications with digital libraries ,in 10th European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries,2006,pp. 83-85.2015-10-04
1010 C. Tsinaraki ,S. Christodoulakis ," A multimedia user preference model that supports semantics and its application to MPEG 7/21 ",in 2006 proceedings of the Multimedia Modeling Conference (MMM), pp. 35-42.doi :10.1109/MMMC.2006.16512992015-10-04
1011 A. Karanastasi, A. Zotos, S. Christodoulakis ,"The OntoNL framework for natural language interface generation and a domain-specific application ", in 2007 Delos Conf. on Dig. Libraries .doi :10.1007/978-3-540-77088-6_222015-10-04
1012 A. Karanastasi, S. Christodoulakis , "Evaluating the OntoNL framework: A natural language interface generator for knowledge repositories ",in Delos Conference, 2007. 2015-10-04
1013 A. Karanastasi , S. Christodoulakis , "The OntoNL semantic relatedness measure for owl ontologies ", in the Second IEEE International Conference on Digital Information Management (IEEE ICDIM), 2007. 2015-10-04
1014 A. Karanastasi , S. Christodoulakis , "Semantic processing of natural language queries in the ontoNL framework ", in 2007 IEEE Int. Conf. on Sem. Comp. (IEEE ICSC) .doi :10.1109/ICSC.2007.362015-10-04
1015 A. Karanastasi , S. Christodoulakis , "Ontology-driven semantic ranking for natural language disambiguation in the ontoNL framework ", in 2007 4th Eur. Sem. Web Conf. (ESWC) ,pp.443-457 .doi :10.1007/978-3-540-72667-8_322015-10-04
1016 P. Arapi, N. Moumoutzis, M. Mylonakis, S. Christodoulakis and G. Theodorakis ,"A pedagogy-driven personalization framework to support automatic construction of adaptive learning experiences ", in 6th International Conference on Web-based Learning (ICWL), 2007, pp.55-65. doi :10.1007/978-3-540-78139-4_62015-10-04
1017 C. Tsinaraki, S, Christodoulakis ,"Support for Interoperability between OWL based and XML Schema based applications ", presented at the Proceedings of the 6th International Conference on Web-based Learning (ICWL 2007), Edinburgh, United Kingdom, 2007. 2015-10-04
1018 H. Eidenberger, S. Boll, S. Christodoulakis, D. Divotkey, K.Leopold, A. Martin, A. Perego, A. Scherp, C. Tsinaraki,"Towards integrated authoring, annotation, retrieval, adaptation, rersonalization and delivery ofmultimedia content ",in the 1st DELOS Conference, 2007,pp.87-103.2015-10-04
1019 P. Arapi, N. Moumoutzis, M. Mylonakis, S. Christodoulakis , "A framework and an architecture for supporting interoperability between digital libraries and eLearning applications ", in 2007 Delos Con. on Digital Libr., pp.137-146. doi :10.1007/978-3-540-77088-6_132015-10-04
1020 G. Kotopoulos , F. Kazasis ,S. Christodoulakis , "Querying MOF repositories: The design and Implementation of the query metamodel language (QML) " ,in 2007 Int. Conf. on Digital Ecos. and Techn. ,pp.373 - 378 , doi: 10.1109/DEST.2007.37202015-10-04
Pages: |...63 |64 |65 |66 |67 | 68 |69 |70 |71 |