Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1021-1035 από 1063 αποτελέσματα
1021 N. Pappas, F. Kazasis, G. Anestis, N. Gioldasis and S. Christodoulakis, "A knowledge management platform for supporting digital Business ecosystems based on P2P and SOA technologies," in 2007 1st IEEE Int.Conf. on Digital Eco. and Tech., pp.196-202. doi :10.1109/DEST.2007.371972015-10-04
1022 C.Tsinaraki , S. Christodoulakis , "XS2OWL: A Formal model and a system for enabling XML schema applications to interoperate with OWLDLdomain knowledge and semantic web tools ",In 2007 proc. of the 1st DELOS Conf., pp. 124-136 .doi :10.1007/978-3-540-77088-6_122015-10-04
1023 A. Ntousias, N. Gioldasis, C. Tsinaraki, S. Christodoulakis , "Semantic interoperability support between cultural and multimedia environments "in the 2nd DELOS Conference On Digital Libraries, 2007.2015-10-04
1024 C.Tsinaraki, S. Christodoulakis ,Interoperability of XML schema applications with owl domain knowledge and semantic web tools " ,In 2007 proc. of the 6th Int.l Conf. on Ontologies, DataB. and Ap. of Semantics , pp.850-869 .doi :10.1007/978-3-540-76848-7_572015-10-04
1025 C.Tsinaraki, S. Christodoulakis ,"Support for interoperability between owl based and XML schema based a pplications " presented at 2nd DELOS Conference On Digital Libraries, Tirrenia, Italy, December 2007.2015-10-04
1026 S. Christodoulakis, M. Foukarakis and L. Ragia, "Spatial information retrieval from images using ontologies and semantic maps," in 1st World Summit on Knowledge Society, 2008, pp. 549-556. doi :10.1007/978-3-540-87781-3_592015-10-04
1027 A.Ntousias,N. Gioldasis , C.Tsinaraki , S. Christodoulakis , "Rich metadata and context capturing through CIDOC/CRM and MPEG-7 interoperability ", In 2008 Proc. of the ACM Int. Conf. on Image and Video Retrieval (CIVR), pp.151-160 .doi :10.1145/1386352.13863772015-10-04
1028 N. Bikakis, N.Gioldasis, C. Tsinaraki, S. Christodoulakis ,"Semantic based access over XML data ",In 2009 the Pro. of the 2nd World Sum. on the Knowl. Soc., Crete, Greece,pp. 259-267.doi :10.1007/978-3-642-04754-1_272015-10-04
1029 K. Makris, N.Bikakis, N. Gioldasis, C. Tsinaraki, S. Christodoulakis, " Towards a mediator based on owl and SPARQL " In 2009 the Proc. of the 2nd World Sum. on the Knowl. Soc., Crete, Greece ,pp.326-335.doi :10.1007/978-3-642-04754-1_342015-10-04
1030 N. Bikakis, N. Gioldasis, C. Tsinaraki, S. Christodoulakis ,"Querying XML data with SPARQL " in 2009 Int. Conference on Data.and Expert Sys. ap. DEXA , pp.372-381.doi: 10.1007/978-3-642-03573-9_322015-10-04
1031 Ν. Μουμουτζής, Γ. Στυλιανάκης, , X. Ξανθάκη, Ν. Πετράκης και Σ. Χριστοδουλάκης, "Δεξιότητες προγραμματισμού για όλους: θέτοντας τις βάσεις της ψηφιακής ευχέρειας μέσω μαθητοκεντρικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων και εκπαιδευτικών γλωσσών προγραμματισμού," παρουσιάστηκε στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή ΕΛΛ/ΑΚ στην Εκπαίδευση, Χανιά, Κρήτη, 20102015-10-04
1032 P. Lameras , D. Smith , N. Moumoutzis ,S. Christodoulakis , E. Ovcin , G. Stylianakis .( 2010 , Sept. ) .Presented at the ALT-C conference, Nottingham, UK, 7-9 September, 2010.[online].Available :http://www.virtuelleschule.at/fileadmin/reports/konferenzbeitraege/transform_learning_2010a.pdf2015-10-04
1033 K. Makris, N.Gioldasis, N. Bikakis,S . Christodoulakis ,"Ontology mapping and SPARQL rewriting for querying federated RDF data sources ",In 2010 Proc. of the 9th Int. Conf. on Ont., DataBases, and Ap. of Semantics (ODBASE) ,pp.1108-1117 .doi :10.1007/978-3-642-16949-6_322015-10-04
1034 A. Panteli, C. Tsinaraki, L. Ragia, F. Kazasis and S. Christodoulakis, "Mobile multimedia event capturing and visualization (MOME)," in Fifth FTRA International Conference on Multimedia and Ubiquitous Engineering, Loutraki, 2011, pp. 101-106. doi: 10.1109/MUE.2011.29.2015-10-04
1035 M. Mylonakis, P. Arapi, N. Pappas, N. Moumoutzis and S. Christodoulakis ,"Metadata management and sharing in multimedia open learning environment (MOLE) "In 2011 Metadata Semantics and Research Conference (MTSR), pp. 275-286. doi :10.1007/978-3-642-24731-6_292015-10-04
Pages: |...64 |65 |66 |67 |68 | 69 |70 |71 |