Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη υπογειοποίησης τμήματος υπαίθριας εκμετάλλευσης μαρμάρου για την αύξηση της αποληψιμότητας υγειών ογκομαρμάρων

Serafeimidis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FE6F5B9F-3647-4EAB-BDAC-972472505BB9
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Σεραφειμίδης, "Μελέτη υπογειοποίησης τμήματος υπαίθριας εκμετάλλευσης μαρμάρου για την αύξηση της αποληψιμότητας υγειών ογκομαρμάρων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.21891
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην περίπτωση που κριθεί αντι-οικονομική η υπαίθρια εκμετάλλευση σε τμήμα ενός υπαίθριου λατομείου – είτε λόγω αναγκαιότητας απομάκρυνσης μεγάλου όγκου στείρων, είτε λόγω μικρής αποληψιμότητας ογκομαρμάρων εμπορικών διαστάσεων και ποιότητας - τότε πρέπει να γίνει η εκτίμηση της οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας εφαρμογής της υπόγειας εκμετάλλευσης του κοιτάσματος στο περιχαραχθέν τμήμα που δεν ικανοποιεί τα κριτήρια της υπαίθριας εκμετάλλευσης. Στόχος της παρούσης εργασίας είναι να συγκριθεί η υπόγεια εκμετάλλευση τμήματος του κοιτάσματος του δολομιτικού μαρμάρου Βώλακα με την υπαίθρια εκμετάλλευση που εφαρμόζεται σήμερα. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπολογισθεί το μοναδιαίο κόστος της εκμετάλλευσης των δύο μεθόδων. Η εργασία αυτή υπολογισμού του μοναδιαίου κόστους έχει ως προαπαιτούμενο να γίνει ο σχεδιασμός των τελικών ορίων των εκσκαφών των δύο μεθόδων εκμεταλλεύσεων, να επιλεγεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός και να προσδιορισθεί η αποληψιμότητα των δύο μεθόδων. Ο σχεδιασμός των δύο μεθόδων στο τοπογραφικό ανάγλυφο του λατομείου αναφοράς έγινε με το AUTOCAD™. Εν συνεχεία επιλέχθηκε ο μηχανολογικός εξοπλισμός των δύο μεθόδων και τα υπολογίσθηκαν τα κεφαλαιουχικά και λειτουργικά κόστη καθώς επίσης και το κόστος του προσωπικού. Με βάση την ετήσια παραγωγικότητα και την αποληψιμότητα των δύο μεθόδων έγινε εν συνεχεία ο υπολογισμός του μοναδιαίου κόστους των δύο μεθόδων. Βρέθηκε ότι το μοναδιαίο κόστος της υπόγειας εκμετάλλευσης με τη μέθοδο της κατά μέτωπον προσβολής (breast stoping) με εγκατάλειψη στύλων και ορθές βαθμίδες, είναι περίπου διπλάσιο εκείνου της υπαίθριας αλλά η εφαρμογή της υπόγειας εκμετάλλευσης – με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα δεδομένα - είναι βιώσιμη στο υπόψιν λατομείο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά