Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βελτιστοποίηση επιφανειακών ανατινάξεων σε λατομείο αδρανών στο Ν. Χαλκιδικής

Stikas Charilaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B793356C-FC5C-4151-A257-B8131B104074
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χαρίλαος Στήκας, "Βελτιστοποίηση επιφανειακών ανατινάξεων σε λατομείο αδρανών στο ν. Χαλκιδικής", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.21951
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η λεπτομερής μελέτη και αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων και σύγκριση αυτών με τα θεωρητικά μοντέλα με σκοπό να οδηγήσει σε πιο επιτυχημένες ανατινάξεις στο λατομείο αδρανών υλικών που βρίσκεται στη θέση «Προφήτης Ηλίας» του Δ. Δ. Γαλάτιστας του Δήμου Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής. Τα δεδομένα για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι ανατινάξεις μέχρι και σήμερα προήλθαν από πραγματικές ανατινάξεις στο συγκεκριμένο λατομείο ενώ οι αντοχές του ασβεστολίθου εξετάσθηκαν στο Εργαστήριο Μηχανικής Πετρωμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης βάσει δειγμάτων από το εν λόγω λατομείο. Η ανάλυση βελτιστοποίησης έγινε μεταβάλλοντας μόνο τις παραμέτρους της ανατίναξης (όπως το ενεργό φορτίο, τις αποστάσεις μεταξύ των διατρημάτων, κ.α), διατηρώντας την διάμετρο διάτρησης και τον τύπο του εκρηκτικού που χρησιμοποιούνται ήδη στις ανατινάξεις. Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί το αποτέλεσμα να έχει άμεση εφαρμογή χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας του λατομείου. Από τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής προκύπτει ότι παρόλο που το λατομείο λειτουργεί με μία ικανοποιητική κατανάλωση των εκρηκτικών, υπάρχουν πιθανά περιθώρια βελτίωσης τα οποία όμως θα πρέπει να εξετασθούν περαιτέρω.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά