Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη παράλληλου συστήματος για εξαγωγή υπογράφων

Mantakos Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/478CB67A-7F8F-43F6-90B5-609B9CBF1EF4
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Μαντάκος, "Ανάπτυξη παράλληλου συστήματος για εξαγωγή υπογράφων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.22331
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εξόρυξη πληροφορίας από δεδομένα αποθηκευμένα σε μορφή γράφων (graph mining) βρίσκει πρακτική εφαρμογή σε πολλές περιοχές (molecular substructure discovery, web link analysis, fraud detection, social network analysis). Καθώς αυξάνεται ο όγκος των δεδομένων αυτών, ενώ συσσωρεύεται συνεχώς καινούργια πληροφορία, αυξάνεται μαζί του και η ανάγκη για αποδοτικότερη και γρηγορότερη εξόρυξη.Το πρόβλημα που έχουν να λύσουν αυτοί οι αλγόριθμοι συνοψίζεται στην εξεύρεση όλων των υπογράφων που εμφανίζονται σε τουλάχιστον s γράφους σε ένα σύνολο γράφων (dataset), όπου το s καθορίζεται από το χρήστη. Ο έλεγχος ισομορφισμού των γράφων και ο τεράστιος χώρος αναζήτησης (search space) των υποφήφιων μοτίβων των γράφων (graph patterns) κάνουν τη διαδικασία χρονοβόρα ακόμη και για μικρά dataset. Για αυτό το λόγο έχουν γίνει αρκετές δουλειές πάνω σε παράλληλες υλοποιήσεις αυτών των αλγόριθμων σε διάφορες αρχιτεκτονικές.Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια παραλληλοποίησης σε GPU ενός από τους πιο αποδοτικούς αλγόριθμους στο πεδίο του frequent subgraph mining, του gSpan (Graph-Based Substructure Pattern Mining).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά