Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Παραμετρική ανάλυση ευστάθειας των πρανών εκμετάλλευσης του ορυχείου Αμυνταίου ως προς τους σχηματισμούς υποβάθρου

Grigoriadou Avgi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A3F62625-207F-42D4-B612-EADB920CE6E8
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αυγή Γρηγοριάδου, "Παραμετρική ανάλυση ευστάθειας των πρανών εκμετάλλευσης του ορυχείου Αμυνταίου ως προς τους σχηματισμούς υποβάθρου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.22451
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το φαινόμενο της αστοχίας είναι πολύ συχνό τόσο σε υπαίθριες όσο και υπόγειες εκμεταλλεύσεις. Το υπαίθριο λιγνιτωρυχείο του Αμυνταίου εμφανίζει ένα πλήθος αστοχιών καθ’ όλη τη διάρκεια εκμετάλλευσης του. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της ευστάθειας των πρανών στο ορυχείο του Αμυνταίου με σκοπό να βρεθούν τα πιθανά αίτια των κατολισθήσεων. Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκαν και μελετήθηκαν πιθανά σενάρια βάσει των σχηματισμών που βρίσκονται κάτω από το τεχνικό πέρας της εκμετάλλευσης. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από την ΔΕΗ και από βιβλιογραφικές αναφορές. Η μοντελοποίηση των παραπάνω σεναρίων πραγματοποιήθηκε με την χρήση του λογισμικού Geostudio2004 και το πρόγραμμα SLOPE/W.Επιπρόσθετα πραγματοποιείται σύγκριση και ανάλυση των αποτελεσμάτων και προτείνονται λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά