Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσδιορισμός των περιοχών συσσώρευσης επιφανειακής απορροής στη λεκάνη του Ποταμού Ταυρωνίτη (Ν. Χανίων) με τη χρήση του μοντέλου MIKE SHE.

Morianou Giasemi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7C5B6D32-BD9A-4C07-9352-BC6909640578
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γιασεμή Μοριανού, "Προσδιορισμός των περιοχών συσσώρευσης επιφανειακής απορροής στη λεκάνη του Ποταμού Ταυρωνίτη (Ν. Χανίων) με τη χρήση του μοντέλου MIKE SHE.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.22836
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η προσομοίωση της επιφανειακής απορροής στη Λεκάνη του ποταμού Ταυρωνίτη. Η λεκάνη απορροής του ποταμού Ταυρωνίτη βρίσκεται 20 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης των Χανίων και συμβάλει καταλυτικά στη διαμόρφωση του υδατικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής. Η βαθύτερη γνώση των υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών της λεκάνης απορροής είναι πολύ σημαντική για την σωστή και βιώσιμη διαχείριση των υδατικών της πόρων.Για τη συγκεκριμένη προσομοίωση θα γίνει χρήση του υδρολογικού μοντέλου MIKE SHE. Το χρονικό διάστημα προσομοίωσης, καθορίστηκε στον έναν χρόνο για την βαθμονόμηση (01/09/2000 – 31/08/2001) και στα δύο χρόνια για την επαλήθευση (01/09/2001 – 31/08/2003). Αρχικά στο μοντέλο MIKE SHE εισήχθησαν χάρτες, επεξεργασμένοι και ψηφιοποιημένοι στο ArcGIS, οι οποίοι περιείχαν δεδομένα για την οριοθέτηση της περιοχής μελέτης, το ποτάμι σε ψηφιοποιημένη μορφή, τις θέσεις των μετεωρολογικών σταθμών και των σημείων μέτρησης παροχής και πληροφορίες σχετικά με την τοπογραφία, την γεωλογία και τις χρήσεις γης της περιοχής. Επίσης στο μοντέλο εισήχθησαν τα μετεωρολογικά δεδομένα (ημερήσιες βροχοπτώσεις) από πέντε μετεωρολογικούς σταθμούς της περιοχής μελέτης (Αλικιανός, Ταυρωνίτης, Πρασσές, Παλαιά Ρούματα και Ζυμβραγού).Η βαθμονόμηση του μοντέλου MIKE SHE πραγματοποιήθηκε με βάση το συντελεστή επιφανειακής απορροής και κατείσδυσης «Net Rainfall Fraction» έτσι ώστε τα αποτελέσματα της προσομοίωσης να προσεγγίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα δεδομένα παροχών (μετρήσεις πεδίου) στους παραπόταμους Σεμπρονιώτη και Ρουματιανό της λεκάνης απορροής του ποταμού Ταυρωνίτη.Μετά την βαθμονόμηση του μοντέλου ακολούθησε η επαλήθευση του. Τα αποτελέσματα της βαθμονόμησης και της επαλήθευσης παρουσιάζονται με τη μορφή χρονοσειρών (ημερήσιων παροχών σε συνάρτηση με τον χρόνο). Με βάση τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης η προσομοίωση στους δύο παραπόταμους εμφανίζεται να είναι σε καλή συσχέτιση με τις μετρήσεις πεδίου, με τον συντελεστή αποδοτικότητας Nash-Sutcliffe (NSE) να παίρνει τις τιμές 0.60 για τον Ρουματιανό και 0.56 για τον Σεμπρονιώτη για την περίοδο της βαθμονόμησης και τις τιμές 0.58 και 0.51 αντίστοιχα για την περίοδο της επαλήθευσης. Με τα αποτελέσματα της επαλήθευσης πραγματοποιήθηκε εξαγωγή του δισδιάστατου χάρτη της επιφανειακής απορροής. Στο συγκεκριμένο χάρτη προσδιορίζονται και τα σημεία σημαντικής συσσώρευσης επιφανειακού νερού για τη περιοχή μελέτης.Με βάση τα αποτελέσματα και τους χάρτες της προσομοίωσης παρουσιάζονται προτάσεις για πιθανές θέσεις εγκατάστασης έργων εκμετάλλευσης επιφανειακών υδάτων (φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών) με στόχο την ικανοποίηση της ζήτησης διαφόρων χρήσεων (ύδρευση, άρδευση, υδροηλεκτρικά έργα κ.ά.) και την προστασία της περιοχής από ακραία υδρολογικά φαινόμενα (πλημμύρες – ξηρασίες) με τελικό στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά