Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ρόφηση οργανικών ρύπων σε μικροπλαστικά στο θαλάσσιο περιβάλλον

Kalogeraki Georgia-Kalypso

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FE771385-960B-45EE-B579-F06DD0977B42
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεωργία-Καλυψώ Καλογεράκη, "Ρόφηση οργανικών ρύπων σε μικροπλαστικά στο θαλάσσιο περιβάλλον", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.22841
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα θαλάσσια απορρίμματα αποτελούν ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα, με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών να αναφέρεται σε πλαστικά στο θαλάσσιο περιβάλλον παγκοσμίως. Τα πλαστικά υπόκεινται σε φωτοαποδόμηση με αποτέλεσμα να θρυμματίζονται σε μικρότερα τμήματα και να χαρακτηρίζονται ως μικροπλαστικά εάν το μέγεθός τους είναι μικρότερο από 5 mm. Ως μικροπλαστικά που εισέρχονται στο θαλάσσιο περιβάλλον αποτελούν και τα pellets, η πρώτη ύλη των πλαστικών με διαστάσεις από 2-6mm.Η παρούσα διπλωματική εξετάζει εάν μια συγκεκριμένη κατηγορία POPs , οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAHs) είναι ροφημένοι σε pellets και μικροπλαστικά από 9 παραλίες της Κρήτης.Τα αποτελέσματα των αναλύσεων από δύο καμπάνιες σε εννέα παραλίες της Κρήτης έδειξαν ότι οι συγκεντρώσεις των PAHs σε μικροπλαστικά κυμαίνονται με βάση την πρώτη δειγματοληψία μεταξύ των τιμών 1.3 και 636.5 ng/g και με βάση την δεύτερη μεταξύ 0.5 και 1592 ng/g. Για τα pellets οι τιμές των συγκεντρώσεων κυμαίνονται μεταξύ 1.3 και 329 ng/g και μεταξύ 1 και 1049 ng/g αντίστοιχα. Γενικά παρατηρούμε ότι υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ των δειγματοληψιών καθώς και μεταξύ των σημείων των δειγματοληψιών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά