Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Έλεγχος ρύπανσης πετρελαιοειδών (ΒΤΕΧ, ΤΑΜΕ, ΜΤΒΕ) και βαρέων μετάλλων σε δείγματα λιμνών, θαλασσών και δικτύων ύδρευσης

Kigas Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AD75E0AB-FCEE-4F13-A714-4A6629319012
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Κίγκας, "Έλεγχος ρύπανσης πετρελαιοειδών (ΒΤΕΧ, ΤΑΜΕ, ΜΤΒΕ) και βαρέων μετάλλων σε δείγματα λιμνών, θαλασσών και δικτύων ύδρευσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.22843
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία είχε σκοπό να ελέγξει τυχόν ρύπανση από βαρέα μέταλλα, όπως Cr, Ni, Cu, Zn, As, Cd,Hg, Pb , πετρελαϊκούς ρύπους (BTEX,MTME,TAME) και από θρεπτικά συστατικά, όπως νιτρικά, αμμωνιακά και φωσφορικά ιόντα σε δείγματα υδάτων που προέρχονταν από δίκτυα ύδρευσης , από θάλασσας και από λίμνης Για την μέτρηση των πετρελαϊκών ρύπων έγινε προσαρμογή της μεθόδου μικροεκχύλισης στερεής φάσης (SPME) που έχει αναπτυχτεί για μετρήσεις σε δείγματα πετρελαιοειδών όπως ΒΤΕΧ,ΤΑΜΕ και ΜΤΒΕ. Επίσης, έγινε σύγκριση όλων των αποτελεσμάτων με την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Νομοθεσία.Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα ρύπανσης για τα συγκεκριμένα δείγματα, αφού οι εξεταζόμενοι παράμετροι διαπιστώθηκαν να κυμαίνονται κάτω από τα θεσμοθετημένα από την νομοθεσία όρια.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά