Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Trac(k)ing new timelines

Vlachiotis Efstathios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FA6AB198-DF45-47E3-878F-B02B58F6CF20
Έτος 2014
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευστάθιος Βλαχιώτης, "Trac(k)ing new timelines", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.22855
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η σημερινή εποχή αποτελεί μια περίοδογοργών εξελίξεων και ανακατατάξεων. Οιεξελίξεις αυτές αποτελούν το προοίμιο τηςμετάβασης της κοινωνίας μας στο επόμενοοικονομικο- κοινωνικό σύστημα, τηνεπονομαζόμενη Πληροφοριακή εποχή. Ηαρχιτεκτονική ως επιστήμη, καλείται ναπάρει θέση σε αυτές τις εξελίξεις ώστε νακαλύψει τις χωρικές και ποιοτικές ανάγκεςτου ολοένα διαπλασσόμενου ανθρώπου.Καλείται να απαντήσει στα τρέχονταπροβλήματα αλλά και να προβλέψει τιςεπερχόμενες ανάγκες και δυνατότητες τουχώρου, στα πλαίσια μιας εξελισσόμενηςκοινωνίας. Η παρούσα ερευνητική εργασία,στοχεύει στην -όσο το δυνατόν-εμπεριστατωμένη πρόβλεψη των κοινωνικώνχαρακτηριστικών της επερχόμενηςΠληροφοριακής εποχής και στη σκιαγράφησητων χωρικών της δυνατοτήτων και δομών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά